Nõmme linnaosa valitsusel on kavas korrastada muinsuskaitsealuseid jaamahooneid. Selleks on eelarves ette nähtud kokku 137 000 eurot. 9. veebruaril kohtusid sel teemal linnaosavanem Grete Šillis ja Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonna juhataja Boris Dubovik, et vaadata üle plaanitavate tööde nimekiri ning jaamahooneid külastada.

Kunagised Nõmme linnaosas asuvad raudteejaamad ei täida juba aastaid oma esialgset funktsiooni ning hoonetele on leitud uus kasutusotstarve. Rahumäel tegutseb vaba aja keskuse mängujaam, Nõmme jaam on koduks muuseumile ja restoranile Elsa, Hiiu jaamas rendib ruume IT-TV Remondi töökoda, Kivimäe jaamas käib koos Nõmme Vanameeste Klubi ning Pääskülas vaba aja keskuse eakate päevakeskus.

„Investeeringuteks ette nähtud 137 000 eurot jaguneb kaheks: 37 500 eurot on kavandatud Nõmme jaamahoonele, 99 500 eurot jaguneb Rahumäe, Hiiu ja Kivimäe jaama vahel. Pääsküla ajaloolist jaamahoonet korrastas linnaosavalitsus eelmisel aastal,“ selgitas Grete Šillis.

„Oleme kõikide jaamahoonete puhul reastanud vajalikud tööd. Millises mahus ja kui palju teha jõuame, sõltub konkreetsetest hinnapakkumistest ning muinsuskaitselistest piirangutest. Näiteks Rahumäe mängujaamas on kindlasti vaja uuendada küttesüsteemi ning soojustada põrandat, sest seal käivad väikelapsed oma vanematega. Põrand valmistab muret ka Kivimäel. Nõmme jaamahoonel tuleb üle vaadata fassaad, mida pole varem sisuliselt renoveeritud,“ loetles linnaosavanem mõningaid plaane, mis jaamahoonetega kavas ette võtta on.