Tallina linnavalitsus määrab Haabersti linnaosas Mustjõe asumisse kavandatud uue tänava nimeks Tulva tänav.

Tänav rajatakse Paldiski mnt 82e kinnistu ja lähiala detailplaneeringu alale, kuhu on kavandatud korruselamu ja ärihoone, millele on juurdepääs Paldiski maanteega paralleelselt rajatavalt tänavalt.

Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjon pakkus piirkonnas esinevatest hüdrometeoroloogilistest mõistetest välja Tulva tänava nime, mis seostuks sobivalt samas paikneva Mustjõega, kuna tulv on jõe veetaseme äkiline tõus, vetevoog. Tulva tänava nimi jätkab teisel pool Mustjõge oleva Välgu ja Pikse tänava temaatikat ja haakub ka piirkonda määratud Lammi, Soodi ja Pagi nimedega.

Ühtlasi määrab linnavalitsus Põhja-Tallinnas Kalamaja asumis paikneva haljasala nimeks Kalma haljak. Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjonile tegi ettepaneku anda kinnistuga piirnevale rohealale Kalma pargi nimi Valgevase 9b kinnistu arendaja. Nimeettepaneku ajendiks on kõrvalasuv ajalooline Kalma saun.

Haljasala on Valgevase tn 9b kinnistu ja lähiala detailplaneeringu alusel kavandatud avalikult kasutatavaks. Nimekomisjon märkis, et Kalma on ilmselt rahvapärane lühend Kalamaja nimest ja eelkõige kasutatakse seda lühendit Kalma sauna puhul, mis on näiteks kultuurimälestiste registris kirjas Kalamaja saunana.

Kuna nimekomisjoni liikmed olid seisukohal, et planeeritud haljasala ei ole päris pargi mõõtu ja peeti sobivamaks liigisõnaks haljakut – analoogselt Raua, Tõnismäe, Uue Maailma jne haljakutega. Sellest tulenevalt esitas nimekomisjon linnaosa valitsusele kooskõlastamiseks Kalma haljaku nime