Tallinna Linnavalitsuse istungil kuulati ära teede juhtkomisjon informatsioon Reidi tee eskiisprojekti parima lahendusvariandi valimise kohta, mille kohaselt rajatakse ühetasandiline Russalka ristmik mälestusmärgist mandri poole.

„Komisjon otsustas valida Reidi tee ehituse parimaks eskiislahenduseks variandi, mille kohaselt rajatakse ühetasandiline Russalka ristmik mälestusmärgist mandri poole, sõiduteedele tuleb läbivalt 2+2 sõidurada ja jalakäijatele rajatakse samatasandilised reguleeritud ülekäigud,“ ütles Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf.

Valitud eskiislahenduse variandi kohaselt on Reidi tee ehitamiseks vajalik omandada Tallinna linnale Statoil Fuel & Retail Eesti AS-lt Lootsi tn 1 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 1609601, pindala 1869 m², sihtotstarve ärimaa) ning taotleda munitsipaalomandisse aktsiaseltsi TALLINNA SADAM omandis olevate hoonete alune maa Reidi tee T3 pindalaga 29004 m². Tallinna Linnavaraametile tehakse ülesandeks korraldada Reidi tee ehitamiseks vajalike maade Tallinna linnale omandamine.

Teede juhtkomisjoni koosseisu kuuluvad Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf, Tallinna Linnavolikogu, Tallinna Linnakantselei, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, Tallinna Linnavaraameti, Tallinna Transpordiameti ametnikud ning Eesti Kommunaalmajanduse Ühingu, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Tehnilise Järelevalve Ameti esindajad.