Detailplaneeringu eesmärk on maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine. Maa väärtust mõjutab eelkõige sellele määratud ehitusõigus.

Kasvatan Teie maa väärtust:

 • Leian kinnistule parima tuleviku, lähtuvalt omaniku ootustest ja kinnistu asukohast
 • Tutvustan visiooni kohalikule omavalitsusele ja asjaga seotud isikutele
 • Viin läbi konkursi arhitektuurse lahenduse leidmiseks
 • Esindan omaniku huve kogu planeerimise ajal:
  • Juriidiliselt – menetlus KOV-s, seadused, lepingud, vaidlused
  • Koosmõtlemistel – avalikud arutelud, avalikustamine, teavitamine, kirjavahetus
  • Loomingulistes tegevustes – idee väljatöötamine, arhitektuuri konkursid
 • Detailplaneeringu kehtestamisel vajadusel kinnistu müük, arendaja leidmine.

Küsige pakkumist

 

Kinnisvara müügi- ostu- ja üürialased konsultatsioonid. Investeeringute alane nõustamine ja kinnisvaraportfelli koostamine.

Kinnisvara müügi teenus sisaldab nõustamist ja müügiprotsessi läbiviimist.

 • Müügikontseptsiooni – kellele ja mida? ja turundusstrateegiat – kuidas ja kus?
 • Aktiivset müüki ja reklaamikampaaniate läbiviimist
 • Läbirääkimiste korraldamist ja dokumentide koostamist
 • Notariaalse tehingu ettevalmistamist ja objekti üleandmist- vastuvõtmist

Kinnisvara ostu teenus sisaldab Teie vajaduste ja finantseerimise võimaluste selgitamist.

 • Ostuobjekti leidmist ja ülevaatust
 • Läbirääkimiste korraldamist
 • Dokumentide koostamist
 • Notariaalse tehingu ettevalmistamist ja objekti üleandmist- vastuvõtmist

Kinnisvara üürile andmise – võtmise teenus sisaldad üürialast nõustamist ja vajaduste selgitamist.

 • Sobiva objekti ja üürniku leidmist
 • Üürniku tausta kontrolli
 • Lepingute ja dokumentide ettevalmistamist
 • Kinnisvaravalduse üleandmise-vastuvõtmise korraldamist

Üürikorteri valitsemise teenus sisaldab professionaalset vara haldust:

 • Üürniku leidmist ja kontrollimist
 • Omaniku esindamist üürniku ees
 • Omaniku esindamist KÜ ees
 • Arvete väljastamist ja teavitamist
 • Üüri ja kõrvalkulude kogumist
 • Üürivõlgnevusega tegelemist
 • Korterisiseste remonttööde ja hooldustööde korraldamist

Küsige konsultatsiooni

 

 

 

Kinnisvara korrashoid – haldusteenus on tegevuste kompleks tagamaks Teile kuuluva kinnisvara füüsiline, juriidiline ja majanduslik säilimine.

Hoian korras Teie kinnisvara:

 • sõlmin vajalikud lepingud
 • korraldan hoone puhastuse
 • haljastuse kinnistul
 • valve territooriumil
 • esitan üürnikele arved
 • leian vakantsetele pindadele üürnikud
 • juhin remonttööde projekte
 • haldan dokumentatsiooni

Küsige pakkumist

Seadustan Teie kinnisvara!

Ehitusteatis on vajalik 20–60 m² ehitusaluse pinnaga ja kuni 5 m kõrguse hoone püstitamisel, millel ei ole avalikkusele suunatud funktsioone ning üle 60 m² ehitisealuse pinnaga elamu ümberehitamisel või laiendamisel.

Ehitusluba antakse ehitusprojekti alusel ning see on kohustuslik hoonetele, mis on 0-60 m² ja üle 5 m kõrged ning hoonete, mis on üle 60 m² ehitusaluse pinnaga ja rajatiste püstitamisel. Veel tuleb taotleda ehitusluba, kui laiendatakse ehitist üle 33% olemasolevast mahust ning samuti ka ehitusloakohustuslike hoonete lammutamisel. Ehitusloa kehtivusaeg on viis aastat, aga kui ehitamisega on juba alustatud, kehtib luba seitse aastat.
Ehitusloa kohustusliku objekti rajamise eelduseks on detailplaneeringu või projekteerimistingimuste olemasolu. Juhul kui rajatav objekt ei eelda ehitusluba, võib siiski taotleda arhitektuurseid ja ehituslikke suuniseid.

Kasutusluba on vaja üldreeglina juhul, kui ehitise ehitamiseks oli vaja ehitusluba.

Küsige infot

Info omanikule ja ettevõtjale, kelle kinnisvara alased huvid on seotud muinsuskaitse- või miljööalaga. Leiame lahenduse väärtustades vana!

Kultuurimälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise restaureerimisel tuleb vastavalt muinsuskaitseseadusele lähtuda kehtivatest muinsuskaitse eritingimustest, ametis kooskõlastatud projektist või konserveerimis- või restaureerimistööde tegevuskavast.

Kes teab, see näeb!

Küsige infot

Erki Koht

 

.

28. juulil avas Urmas Sõõrumaa Patarei Merekindluse Goržhi hoovi, mis ühtlasi tähistab Patarei Merekindluse uue ajajärgu algust.

Esimest korda pea 200 aasta jooksul avaneb nüüd Patarei Merekindlus kõikidele külastajatele. Goržhi hoov on avatud külastajatele iga päev kella 10:00 – 22:00.

„Merekindlus on loodud inimesi ja rahvast kaitsma ning neile turvatunnet pakkuma. Viimased pea sada aastat on Merekindlus olnud omamoodi sümboliks, et vaigistada neid inimesi, kes mõtlevad teistmoodi või on oma mõtetes vabamad. Goržhi hoovi avamisega algab uus ajajärk Merekindlusele, millest peab saama koht kuhu on oodatud kõik need, kes on oma mõtlemises vabad , oskavad unistada ja luua midagi uut ja piirideta. Teeme omaltpoolt kõik , et see nii saaks siin olema ja kutsume kõiki teisi meile abiks olema heade ideede ja jõuga,“ sõnas Urmas Sõõrumaa.

Soovime kompleksi avada kõigile Eestimaalastele ja meie külalistele ning muuta atraktiivseks ajaveetmise ja töötamise keskkonnaks aastaks 2026. Esimese sammuna lammutasime Goržhi hoovi jalutusboksid ja muutsime hoovi mõnusaks ajaveetmise kohaks selleks ja järgmiseks suvehooajaks. Hoovis saavad külastajad tutvuda põnevate näitustega, nautida mõnusat suveilma ning samuti hakkavad seal toimuma erinevad sündmused, kontserdid ja etendused. Uudiste ja toimuvate sündmustega saab kursis olla läbi kodulehe www.merekindlus.ee

Martin Kolga, US Real Estate arendusdirektor: “See hoov on olnud Patarei Merekindluse süda algusest peale ja meil on hea meel, et saame külalised sinna lubada juba mitu aastat enne kompleksi valmimist. Tulevikus lisame hoovile ka klaaskatuse, et seal saaks head toitu nautida ja mõnusalt aega veeta olenemata aastaajast.”

19. sajandil ehitatud kaitsekasarmu viime 21. sajandisse põnevate arhitektuursete lahendustega, kus kohtuvad vana ja uus. Kompleksi hoovid saavad klaaskatuse, mis annab võimaluse luua büroodele mõnusad talveaiad ja Goržhi hoovi toidutänava kohvikute ning restode terrassidega, kus on alati soe.

Patarei Merekindlus on 19. sajandi keskpaigas valminud klassitsistliku arhitektuuriga kaitserajatis. Mis algselt kandis nime Kalaranna fort ja mis tänaseks kuulub Euroopa arhitektuuripärandisse. Urmas Sõõrumaale kuuluva U.S. Invest Grupi ettevõtte omandas Patarei Merekindluse käesoleva aasta veebruaris.

US Real Estate kuulub U.S Invest kontserni, mis on oma tegevusaastate jooksul arendanud kokku rohkem kui 250 000 m2 kinnisvara ja ettevõtte poolt hallatavas portfellis on üle 100 000 m2 renditavat äripinda. U.S. Invest kontsern on tegutsev aastast 1991 kinnisvara ja teenuste valdkonnas. U.S Invest kontserni kuuluvad veel Rotermann, USS Security, Signaal TM, Ermeesia. Lisaks on U.S. Invest panustanud Eesti spordi arengusse ja rajanud Tondi Tennisekeskuse, Golden Clubi ja Karulaugu Spordikeskuse. U.S Investi kontsern annab tööd rohkem kui 2000 töötajale.

Kodulaenu võttes on inimestel tihti hirm, et pank vaatab viltu, kui kontoväljavõttes on mõni üksik kasiinokülastus, lotopiletite ost või suur baariarve ööklubis. Luminori eralaenude tootejuht Martin Malinovski selgitab, et tegelikkuses jäävad pangale silma vaid äärmuslikud käitumismustrid.

„Enne kodulaenu andmist vaatab pank üldjuhul inimese viimase kuue kuu sissetulekuid ja väljaminekuid. Sellega hinnatakse, kui palju jääb kliendil pärast kohustuste täitmist üle vaba raha,“ rääkis Luminori eralaenude tootejuht Martin Malinovski. „Laenumaksetele tohib kuus kuluda kuni 50 protsenti sissetulekust. See tähendab, et kliendile peaks pärast laenude ja muude kohustuste maksmist alles jääma ka piisav puhver igapäevaste kulude katteks ja säästudeks.“

Malinovski sõnul võib aga pank esitada kliendile täiendavaid küsimusi, kui kontoväljavõttest on tuvastatavad negatiivsed mustrid, näiteks regulaarsed ja suured kulutused hasartmängudele, mis võib viidata hooletule finantskäitumisele. „Kui aga äärmuslikke käitumismustreid silma ei jää, siis pangale inimeste isiklikud ostud, sealhulgas tagasihoidlik loto mängimine, üldjuhul huvi ei paku,“ täpsustas ta.

„Kindlasti on suur ohumärk korduvad kiirlaenud, mis on enamasti võetud praeguste laenude või teiste võlgade katteks,“ rõhutas Malinovski. „Samas ei ole kõik juhtumid alati nii mustvalged. Kui tegu on üksiku ja mõistetava juhtumiga ning laen on korrektselt tagasi makstud, siis ei pruugi me laenutaotlust sellepärast kohe tagasi lükata,“ ütles ta.

Luminori eralaenude tootejuht selgitas, et pank lähtub vastutustundliku laenamise põhimõtetest ning seda oodatakse ka klientidelt. „Kindlasti tuleb kliendile laenutaotlemisel kasuks oskuslik rahaga ümberkäimine ehk n-ö rahatark käitumine ja säästmisharjumused. Suurim ohumärk laenutaotluse hindamisel on varasemad võlgnevused ning seetõttu tuleb oma kohustuste osas olla hoolas ning need õigeaegselt tasuda,“ rõhutas Malinovski.

Riigi Kinnisvara pani avalikule enampakkumisele Põltsamaa jõe kaldal asuva ajaloolise tähtsusega koolihoone alghinnaga 71 000 eurot. Pakkumisi kinnistute soetamiseks ootab RKAS 26. augustiks kella 13-ks.

Põltsamaa linnast ca 3 km kaugusel paiknevate kinnistute kogupindalaks on 5140 m². Müügiks olevatel kahel kinnistul – Kaarlimõisa tee 23 ja Kaarlimõisa tee 23a – paiknevad kivi- ning puithoone.

Kinnistu piirneb maalilise Põltsamaa jõega, milles leidub mitmeid kalaliike, nagu näiteks jõeforell, haug ja särg. Põltsamaa linnapaisule on kalade paremaks liikumiseks 2013. aastal avatud kalapääs. Aias kasvavad mõningad viljapuud ja marjapõõsad.

Kaarlimõisa tee 23 kinnistul paikneb 1824-ruutmeetrine kahekorruseline maakivist vundamendiga telliskivihoone, mis on varasemalt olnud kasutusel koolimajana. Ehitis on hilisklassitsistlikus stiilis ning selle kolmnurkne frontoon toetub kõrgetele puidust sammastele.

Kaarlimõisa tee 23a aadressil asub 74 m² pindalaga maakivist vundamendiga ühekorruseline puitmaja, mis on olnud varasemalt kasutuses kooli abihoonena.

Ajalooliselt peetakse koolihoonet kohalikus hariduselus olulist rolli mänginud ehitiseks. Eesti Aleksandri Linnakooli nime kandnud kool avati 20. augustil 1888. aastal vene õppekeelega linnakoolina, kuid kohustusliku õppeainena õpetati ka eesti keelt. 1893-1902 töötas koolis eesti kirjanik ja pedagoog Ernst Peterson-Särgava. Aleksandrikool lõpetas tegevuse 1906. aastal ning alates 1970ndatest kuni selle sulgemiseni asus hoones kutsekeskkool.

Kinnistutest 1,5 km kaugusel paikneb kaunis Kamari paisjärv. Järve ääres asub puhkeala ning hiljuti avatud veespordikeskus, pakkudes võimalust nautida puhkust järvel sportides või harrastada rannas nii rannavõrkpalli kui -jalgpalli.

Müügiinfo https://myyk.rkas.ee/et/muugikuulutused/kaarlimisa-tee23-vike-kamari-kla-pltsamaa-vald-jgeva-maakond.

Üles