Riigi Kinnisvara AS koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Viimsi Vallavalitsuse ning Eesti Arhitektide Liiduga kuulutas välja ideekonkursi, et leida arhitektuurselt parim ja kasutusfunktsioonile sobivaim lahendus Viimsi riigigümnaasiumi hoone rajamiseks.

Kavandatav hoone peab vastama arhitektuurselt ja linnaehituslikult asukohale, olema rajatud optimaalsete kuludega, olema turvaline, mugav, funktsionaalne ning energiasäästlik. Hoone teenindamiseks ja kooli pidamiseks vajalik maa-ala peab olema lahendatud õppetöö vajadusi silmas pidades.

Eesmärgiks on rajada valitud asukohta hästitoimiv riigigümnaasium koos hoone funktsiooni toetavate välialadega. Ideelahendus – arhitektuurne ja maastikuarhitektuurne eskiisprojekt – peab olema arhitektuurselt kõrgetasemeline ja võimaldama tellija eesmärki täita parimal viisil.

Kompleksi kavandamisel tuleb tähelepanu pöörata asjaolule, et lahendus peab olema realistlik, hästi ehituslikult realiseeritav ning võimaldama nii ehituslike kui ka pikaajaliste ekspluatatsioonikulude kokkuhoidu.

540 õpilasele kavandatav tänapäevane gümnaasiumihoone on kavas ehitada Harjumaale Viimsi valda Haabneeme alevikku Tammepõllu tee äärde jäävale kinnistule suurusega 8 830 ruutmeetrit, ehitusaluse pinnaga 2 500 ruutmeetrit. Planeeritava koolihoone netopind on ligi 4 150 ruutmeetrit. Uus koolihoone kavatsetakse avada 2018. aasta sügisel.

Ideekonkursi osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 10. juuni ja ideekonkursi võitjad on kavas välja kuulutada juulikuus. Ideekonkursi preemiafond on kokku 18 000 eurot.

Hoone projekteerimiseks korraldatava hankemenetluse teine etapp on kavas välja kuulutada vahetult pärast ideekonkurssi. Teises etapis korraldab Riigi Kinnisvara AS väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse projekteerimistööde tellimiseks ideekonkursi võitjaga. Projekteerimistööde maksimaalne maksumus on 270 600 eurot. Summale lisandub käibemaks.

Gümnaasiumihoone ehitustöid rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ning riigieelarvelistest vahenditest.

Riigihange „Viimsi riigigümnaasiumi arhitektuuri ideekonkurss” on avaldatud riiklikus riigihangete registris, hanke viitenumber on 173683.