EfTEN Real Estate Fund III AS emissiooni käigus märgiti aktsiaid täpsustatud andmetel kokku 14,9 miljoni euro ulatuses ehk emissioon märgiti 1,35 kordselt üle. Aktsiaid märkis 210 investorit. Aktsiaemissiooni planeeritud maksimaalne maht on 11 miljonit eurot.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i fondijuht Viljar Arakase sõnul läks eelismärkimise korras jagamisele 63% emissiooni mahust, kuna seadusest tulenevalt on olemasolevatel aktsionäridel eelisõigus märkida aktsiaid ulatuses, mida nad omasid enne uut emissiooni. „Seniste aktsionäride aktiivne osalemine on suur tunnustus meile, märk usaldusest ning aktsionäride rahulolust fondi tegevusega,“ ütles Arakas.

Uue emissiooni järgselt on EfTEN Real Estate Fund III AS-i investeerimata omakapital 12,5 miljonit – lisaks 11 miljonile, mis sai kaasatud uue emissiooni käigus, on 1,5 miljonit investeerimata eelmisel suvel kaasatud vahenditest. Võttes arvesse võimendust on fondi investeerimisvõimekus 36 miljonit eurot.

„Kavatseme kapitali esimesel võimalusel sobivates investeerimisobjektides tööle panna, kuid konkreetset investeerimistempot me endale ei sea – investeerime vaid fondi konservatiivsetele investeerimispõhimõtetele vastavatesse objektidesse,“ lisas Arakas.

Järgmine emissioon võiks toimuda Arakase sõnul kõige varem käesoleva aasta oktoobris – seda eeldusel, et kaasatud uus omakapital on edukalt tööle pandud.

EfTEN Real Estate Fund III AS on ainus fond, mis teeb jaeinvestorile kättesaadavaks investeeringu suuremahulistesse ärikinnisvaraprojektidesse. Möödunud suvel toimunud esimese aktsiaemissiooni käigus investeerisid EfTEN Real Estate Fund III AS-i 160 aktsionäri kokku 13,8 miljonit eurot omakapitali.

Fondi esmaemissiooniga kaasatud kapital on investeeritud kahte esimesse objekti Leedus: Šiauliai linna südames asuv Saules Miestas kaubanduskeskus ning Vilniuses asuv esinduslik Ulonu ärimaja.

Vastavalt Finantsinspektsiooni poolt kinnitatud fondi põhikirjale võib Fond III investeeringut finantseerida pangalaenuga kuni 65% ulatuses. Omakapitali osakaal on igas uues investeeringus 35% või rohkem. Iga-aastane omakapitali tootluseesmärk on 15% aastas. Tegu ei ole garanteeritud fondiga.

EfTEN Real Estate Fund III AS investeerib ärikinnisvarasse ning piiratud arendusvõimalusega kinnistutesse (kaubandus, büroo, logistika ja hotellid) või nendega seotud väärtpaberitesse Eestis, Lätis ja Leedus. Fond on sobilik pikaajalistele investoritele, kes soovivad investeerida Balti ärikinnisvaraturule, mida iseloomustab stabiilne, lihtsalt ennustatav rahavoog ning mõõdukas kapitali kasv.

Finantsinspektsioonis kinnitatud EfTEN Real Estate Fund III AS on 10-aastane tähtajaline fond, millest 3 aastat on investeerimisperiood, 5 aastat hoidmisperiood ja 2 aastat väljumisperiood. EfTEN Real Estate Fund III AS on plaanis peale investeerimisperioodi lõppemist noteerida Balti börsil, mille tulemusel muutub fond tähtajatuks.

EfTEN Real Estate Fund III AS on fondivalitseja EfTEN Capitali poolt 2015. aastal asutatud Balti riikide ärikinnisvarasse investeeriv alternatiivne kinnisvarafond. EfTEN Capital AS on 2008. aastal asutatud varavalitsemise ettevõte, mis tegeleb ärikinnisvarainvesteeringutega Balti riikides. EfTEN Capital AS valitseb lisaks EfTEN Kinnisvarafond ASi ja EfTEN Kinnisvarafond II ASi. EfTEN Capitali grupp (EfTEN Capital koos tütarettevõtjatega) valitseb 42 ärihoonet, kus asub rohkem kui 700 üürnikku. Valitsetavate hoonete turuväärtus seisuga 1.03.2016 on 400 miljonit eurot. EfTEN Capital AS on registreeritud Finantsinspektsioonis ning tegutseb Finantsinspektsiooni järelevalve all.