AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Pro Kapital) teavitas investoreid 20.04.2016  börsiteatega, et  Pro Kapitali juhatus otsustas alustada tagatud, ennetähtaegse lunastamise õigusega ja fikseeritud intressimääraga võlakirjade (edaspidi nimetatud Võlakirjad) märkimiseks pakkumise protsessiga.

Juhatus on otsustanud Võlakirjade jaotuse järgnevalt:

  1. Pro Kapital emiteerib 150 Võlakirja nimiväärtusega kokku EUR 15 000 000;
  2. Iga Võlakirja nimiväärtus on EUR 100 000;
  3. Iga Võlakirja väljalaskehind on EUR 97 000, mida suurendatakse arvestusliku kogunenud, kuid tasumata intressi võrra;
  4. Võlakirjad kannavad fikseeritud intressi 8% kalendriaastas;
  5. Võlakirjade lunastamistähtpäev on 01.06.2020;
  6. Võlakirjadest tulenevad Pro Kapitali kohustused ja vastutus tagatakse esimese järjekoha tagatisega, mis seatakse järgnevale varale:
  1. Võlakirjad on registreeritud Euroclear Sweden AB juures ja võetud kauplemisele Nasdaq Stockholm võlakirjade nimekirjas.

Käesolev teade avaldatakse Tallinna Börsi reeglistiku Nõuded Emitendile punkti 7.6. kohaselt.