Eesti kapitalile kuuluv üle 20aastase tegevusajalooga metsafirma AS K.A.T. & Ko kaasab ligi 400 hektari metsamaa tagatisel raha olemasolevate kohustuste refinantseerimiseks ja metsandusliku tegevuse laiendamiseks.

EstateGuru partneri Marek Pärteli sõnul on tegemist esimese EstateGuru laenuga, mis on tagatud metsamaaga. Samuti lisas ta, et tulenevalt investorite suurenenud soovist hajutada investeeringuid erinevat tüüpi varaklasside vahel, on EstateGuru välja pakkunud just sellise investeerimisvõimaluse.

Tema sõnul on laenu intress investoritele 11% aastas, laenusumma 210 000 eurot, igakuise intressimaksega tagasimaksegraafikuga ning perioodiga 24 kuud. Tagatiseks pakutava metsamaa turuväärtuseks on LVM Kinnisvara hinnanud 370 000 eurot. Laenuvõtja AS K.A.T. & Ko on pikaajalise tegevusajalooga ning heade majandusnäitajatega ettevõte, igakuiseid intressimakseid teenindatakse ettevõtte jooksva majandustegevuse tuludest (metsa ülestöötamisteenus, transporditeenus, puidukaubandus jmt). EstateGuru tagatisagendi kasuks seatakse tagatiseks võetavale metsamaale 1. järgu hüpoteek.

“Metsamaade puhul on väga oluline riskide ja tagatiste õiglane hindamine. Projekti analüüsimisel oleme täiendava riskianalüüsi tarbeks kasutanud ka Eesti juhtiva raieõiguste enampakkumiste keskkonna AS Timber metsaekspertide eksperthinnangut. AS Timber hinnangul on tagatiseks pakutavate kinnistute kiirmüügihind (30 päevase müügiperioodi korral) 326 800 eurot. Eksperthinnang tugineb www.timber.ee kasvava metsa raieõiguste enampakkumiskeskkonnas läbi viidud tehingute statistikale, AS Timber metsaekspertide hinnangule ning metsamajandamiskavas Keskkonnaameti poolt kinnitatud takseerandmetele,” ütles Pärtel.

EstateGuru on suurim kinnisvaralaenude ühisrahastuse keskkond Baltikumis. Tänaseks on estateguru.co keskkonnaga liitunud juba üle 3600 investori 27-st riigist. Rahastatud on 44 kinnisvaralaenu enam kui 7,8 miljoni euro ulatuses. Tagastatud laenude põhiosa ületab 1,4 eurot ning investoritele on intressidena tänaseks välja makstud 260 010 eurot.