Tarbijahinnaindeksi muutus oli 2016. aasta aprillis võrreldes märtsiga 0,0% ja võrreldes eelmise aasta aprilliga -0,8%, teatab Statistikaamet.

Kaubad olid 2015. aasta aprilliga võrreldes 1,2% odavamad ja teenuste hinnad jäid samale tasemele. Kaupade ja teenuste administratiivselt reguleeritavad hinnad on eelmise aasta aprilliga võrreldes langenud 2,8% ja mittereguleeritavad hinnad jäänud samale tasemele.

2015. aasta aprilliga võrreldes mõjutas tarbijahinnaindeksit enim elektri, soojusenergia ja kütte 6,5% odavnemine, millest ligi kolmveerandi andis 11% odavnenud soojusenergia. Suuremat mõju indeksile avaldas veel 10% odavam mootorikütus, sealjuures odavnes bensiin 9,1% ja diislikütus 12,4%. Eelmise aasta aprilliga võrreldes on kütteõli kallinenud 25% ja suhkur 24% ning väherasvane piim ja või odavnenud 13%.

Märtsiga võrreldes oli aprillis tarbijahinnaindeksi suurimaks mõjutajaks bensiini 5% kallinemine. Suuremat mõju indeksile avaldas veel toidu 0,5% odavnemine, millest põhiosa andsid 1,3% odavnenud liha ja lihatooted ning 4,8% odavnenud juust.

Tarbijahinnaindeksi muutus kaubagrupiti, aprill 2016
Kaubagrupp Aprill 2015 – aprill 2016, % Märts 2016 – aprill 2016, %
KOKKU -0,8 0,0
Toit ja mittealkohoolsed joogid -1,4 -0,5
Alkohoolsed joogid ja tubakas 4,7 0,3
Riietus ja jalatsid 3,0 -0,1
Eluase -2,7 -0,3
Majapidamine 0,0 -0,2
Tervishoid 1,6 0,0
Transport -4,8 0,4
Side -0,2 0,3
Vaba aeg 3,1 -0,2
Haridus ja lasteasutused -13,5 0,2
Söömine väljaspool kodu, majutus 2,3 1,3
Mitmesugused kaubad ja teenused 1,0 0,0