Täna, 10. mail kell 17.30 tutvustatakse Tartu ülikooli raamatukogus SmartEnCity projekti, mis toetab Tartu kesklinna piirkonnas paiknevate nõukogudeaegsete kortermajade energiasäästlikuks renoveerimist. Infokoosolekule oodatakse osalema pilootalale jäävate kortermajade ühistute esindajaid ja elanikke.

„Alates veebruarist oleme mitmete Tartu nutika linnaosa projekti investeeringute elluviimist põhjalikult ettevalmistanud ning nüüd on võimalik plaane huvilistele lähemalt tutvustada. Infokoosolekul soovime korteriühistud kurssi viia eelseisvate renoveerimisvõimalustega ning muude seonduvate tegevustega,” rääkis projektijuht SA Tartu Teaduspark juhatuse liige Raimond Tamm.

Koosolekul on kõne all renoveerimistoetuse taotlemise tingimused, kavandatavad toetussummad ning renoveerimise eeldatav tehniline lahendus ja maksumus. Räägitakse renoveerimise mõjust energiatarbimisele, majade sisekliimale ning kuludele. Tutvustatakse täpsemalt, milliseid targa kodu lahendusi renoveeritud hoonetes pakutakse ning millised on mõtted seoses majade välisfassaadide kujundamisega. Ühistuid informeeritakse edasistest tegevustest ning projekti elluviimise ajaplaanist.

Tartu osaleb kogu Euroopas ainulaadses suurprojektis SmartEnCity, mille käigus saab 50-60ndatel ehitatud kortermajade piirkonnast tarkadel lahendustel toimiv ja energiasäästlik linnaosa. Projekti pilootala hõlmab peamiselt Turu-Aleksandri ja Tiigi-Pepleri tänavate piirkonda. Nutikas linnaosa sisaldab peale hoonete energiasäästlikuks renoveerimise ning targa kodu rakenduste ka uuenduslikke lahendusi kaugküttes, transpordis, tänavavalgustuses, taastuvenergia kasutamises ning elanike kaasamises ja teadlikkuse suurendamises.
Nutikasse linnaossa tulevad elektriautode laadimispunktid ning elektriautode ja -jalgrataste rendipunktid.

Tartu linna Eesti partnerid nutika linnaosa projektis on Tartu Regiooni Energiaagentuur, Balti Uuringute Instituut, Smart City Lab klaster, Tartu Ülikool, Telia Eesti AS, AS Fortum Tartu, Cityntel OÜ ning Takso OÜ. SmartEnCity projekti partnerlinnad Euroopas on lisaks Tartule veel Vitoria-Gasteiz (Hispaania) ja Sønderborg (Taani). SmartEnCity projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist „Horisont 2020“ ning tegevused on kavas ellu viia kolme ja poole aasta jooksul. Eesti partnerid saavad projekti elluviimiseks kokku toetust 8,2 miljonit eurot.

Projekti SmartEnCity peamine eesmärk on ellu viia targa ja säästva linnakeskkonna terviklahendus, mis inspireeriks elanikke tegema keskkonnateadlikke otsuseid ning oleks hiljem erinevates Euroopa linnades rakendatav.