Tallinna Energiaagentuur korraldab 17. mail kell 13.00 Rävala pst 8 saalis seminari, kus tutvustatakse Tallinna Tehnikaülikooli ja EstKonsult OÜ poolt koostatud juhendmaterjale korterelamute tervikrekonstrueerimiseks.

Seminaril antakse TTÜ teadlaste ja inseneride viimase aja uuringute alusel igakülgne ülevaade korterelamute tervikrekonstrueerimise tehnilistest lahendustest, tasuvusest ning elamute rekonstrueerimisel üles kerkivatest probleemidest, sealhulgas üldkoosoleku otsuse vormistamisest, finantseerimisvõimalustest jms.

Seminaril tutvustatakse Tallinna Tehnikaülikooli ja EstKonsult OÜ poolt koostatud juhendmaterjale korterelamute tervikrekonstrueerimiseks. Tallinna Energiaagentuur andis juhendmaterjalid välja trükisena, mida on korteriühistutel võimalik seminaril ka saada. Seminaril toimuvad ettekanded välispiirete soojustamisest, kaasaegsetest ventilatsioonilahendustest ning esmakordselt korteriühistutele ka soojustuse õhekrohvi valiku teemal.

Samuti käsitletakse korterelamu tervikrekonstrueerimise majandusliku tasuvusaega koos täna saadaolevate toetustega. Antakse ülevaade toetuste saamise tingimustest, pangapoolsetest finantseerimise võimalustest. Selgitatakse kuidas tuleb läbi viia korteriühistu üldkoosolek ja vormistada otsus elamu tervikrekonstrueerimiseks. Peale otsuse vastuvõtmist on vaja järgmise sammuna koostada rekonstrueerimise projekt ja korraldada hange – ka nende teemade kohta on ettekanne.

Tallinna Energiaagentuur on seisukohal, mida toetavad kõik eksperdid, et kui me investeerime korterelamutesse, siis parima majandusliku tulemuse ja korterites nõuetekohase tervist hoidva sisekliima saavutame ainult elamute tervikrekonstrueerimisega. Maja eluiga, tänu tervikrekonstrueerimisele, pikeneb aastakümneid. See on meie tänases majandussituatsioonis ja palgataseme juures ülioluline.

Seminarile on oodatud korteriühistute juhid, projekteerijad, arhitektid, energiaaudiitorid, tehnilised konsultandid, omanikujärelevalve tegijad, ehitusinsenerid ning teised, kes soovivad panustada jätkusuutlikku säästva energia arengusse Tallinnas.

Seminari päevakorraga  tutvuda ja registreeruda on võimalik Tallinna Energiaagentuuri kodulehel:http://www.tallinn.ee/est/energiaagentuur/Seminar-korterelamute-rekonstrueerimisest