Kui märtsis tõi Eestis kinnisvaratehingute arvu tõusu kaasa suuresti maatulundusmaa tehingute arvu tõus, siis aprillis maatulundusmaa ostu-müügitehingute arv langes 255 tehingu võrra. Samas kevadised ilusad ilmad on tõstnud huvi suvilate ja maakodude vastu, kus nädalavahetustel potipõllumajandust harrastada – aprillis osteti Eestis kokku 42 elamut rohkem kui märtsis, kuid 21 elamut vähem kui aasta tagasi samal ajal.

Maa-ameti tehingute statistika andmetel oli kogu Eesti kinnisvaratehingute arv võrreldes eelmise aasta aprilliga 9% madalam, kuid koguväärtus 20% kõrgem. Käesoleva aasta aprillis teostati Eestis kokku 3994 ostu-müügitehingut koguväärtusega 257,479 miljonit eurot. Märtsiga võrreldes teostati 7% vähem tehinguid, kuid tehingute koguväärtus tõusis 15%.


Allikas: Maa-ameti tehingute andmebaas

Tallinn

Maa-ameti tehingute statistika andmetel teostati Harju maakonnas käesoleva aasta aprillis 1687 kinnisvara ostu-müügitehingut, mille rahaline koguväärtus oli 189 181 353 eurot. Võrreldes märtsiga langes tehinguaktiivsus 8%, kuid tehingute koguväärtus tõusis 35%. Koguväärtuse tõusu mõjutasid tavapärasest rohkem teostatud kallite ärikinnisvarade tehingud. Aastataguse ajaga võrreldes on tehingute arv langenud 10%, kuid koguväärtus on 28% tõusnud.

Aprillis toimus Tallinnas 753 korteriomandi tehingut, mis oli 64 tehingut vähem kui märtsis ja 46 tehingut vähem kui eelneva aasta aprillis. Tallinna korterite keskmise hind püsib kõrge – 1590 €/m² (mediaan 1508 €/m2). Keskmine hind on võrreldes käesoleva aasta märtsi ja 2015. aasta aprilliga tõusnud 2%.


Allikas: Maa-ameti tehingute andmebaas

Tallinnas tehti eramutega aprillikuus 20 ostu-müügitehingut (maakonnas 143). Eramute turg oli kevadiselt aktiivne Tallinna lähivaldades – Harju maakonnas toimus kokku 27 eramutehingut rohkem kui märtsis, samas Tallinnas toimus 8 tehingut vähem, kui eelmine kuu. Võrreldes aastatagusega müüdi Tallinnas 23 eramut vähem. Hoonestamata elamumaadega teostati 11 tehingut (maakonnas 97). Märtsis teostati samuti 11 ja aasta tagasi aprillis 10 hoonestamata elamumaa tehingut.

Tartu

Tartu maakonnas teostati aprillis 398 kinnisvara ostu-müügitehingut, mille rahaline koguväärtus oli 25 685 671 eurot. Tartu maakonna tehingute aktiivsus langes märtsiga võrreldes 2% ning tehingute koguväärtus langes 13%, samas toimus mitu üle miljoni maksnud kinnisvaratehingut. Aastataguse ajaga võrreldes on tehingute arv jäänud samale tasemele, kuid koguväärtus on 33% tõusnud.

Aprillis toimus Tartu linnas 124 korteriomandi tehingut, mis oli 3 tehingut rohkem kui märtsis ja 12 tehingut vähem, kui eelneva aasta aprillis. Võrreldes märtsiga tõusis keskmine hind 8%, olles aprillis 1236 €/m2 . 2015. aasta aprilliga võrreldes oli keskmine hind samal tasemel.


Allikas: Maa-ameti tehingute andmebaas

Eramutega teostati aprillis 9 ostu-müügitehingut (maakonnas 37), kuu varem märtsis müüdi 10 eramut rohkem ning aasta tagasi aprillis müüdi 2 eramu rohkem. Tartu linnas toimus 9 hoonestamata elamumaa tehingut (maakonnas 41). Märtsis teostati 4 ja 2015. aasta aprillis 5 hoonestamata elamumaa tehingut.

Pärnu

Pärnu maakonnas teostati aprillis 290 kinnisvara ostu-müügitehingut, mille rahaline koguväärtus oli 11 068 507 eurot. Võrreldes märtsiga langes tehinguaktiivsus 13% ja tehingute koguväärtus 20%. Aastataguse ajaga võrreldes on tehingute arv langenud 7%, kuid koguväärtus on tõusnud 35%.

Pärnus toimus aprillis 62 korteriomandi tehingut, mis oli 16 tehingut vähem kui märtsis ja 4 tehingut vähem, kui eelneva aasta aprillis. Keskmine hind oli aprillis märtsiga samal tasemel, olles 945 €/m² (mediaan 915 €/m2), mis 2014. aasta aprilliga võrreldes oli 12% kõrgem.


Allikas: Maa-ameti tehingute andmebaas

Eramutega tehti nii märtsis, kui ka aprillis 13 ostu-müügitehingut (maakonnas 39), mis on aastatagusega võrreldes 1 tehing rohkem. Hoonestamata elamumaaga tehti 2016. aasta aprillis ja 2015. aasta aprillis 5 tehingut (maakonnas 26). Käesoleva aasta märtsis teostati 2 hoonestamata elamumaa tehingut.

Viljandi

Viljandi maakonnas teostati käesoleva aasta aprillis 133 kinnisvara ostu-müügitehingut, mille rahaline koguväärtus oli 2 539 267 eurot. Võrreldes märtsiga tõusis tehinguaktiivsus 4%. Tehingute koguväärtus langes 16%. Aastataguse ajaga võrreldes langes ostu-müügitehingute arv 19% ja koguväärtus 35%.

Aprillis toimus Viljandi linnas 21 korteriomandi tehingut, mis oli 5 tehingut vähem kui märtsis, kuid 6 tehingut rohkem kui eelneva aasta aprillis. 2016. aasta aprilli keskmine hind langes võrreldes eelneva kuuga 5%, jõudes hinnatasemeni 549 €/m² (mediaan 516 €/m2). Aastatagusega võrreldes oli keskmine hind 20% madalam, kuna eelmine aasta samas kuus toimus Viljandi linnas kolm üle 1100 €/m2 hinnaga korteri tehingut, mis oli Viljandi linna kohta haruldane ruutmeetrihind.


Allikas: Maa-ameti tehingute andmebaas

Eramutega tehti käesoleva aasta aprillis ja 2015. aasta aprillis 2 ostu-müügitehingut (maakonnas 11), mis oli märtsiga võrreldes 5 tehingut vähem. Hoonestamata elamumaaga teostati aprillis 2 tehingut (maakonnas 6). Käesoleva aasta märtsis ega 2015. aasta aprillis hoonestamata elamumaaga Viljandi linnas tehinguid ei toimunud.

Kuressaare

Saare maakonnas teostati käesoleva aasta aprillis 138 kinnisvara ostu-müügitehingut, mille rahaline koguväärtus oli 3 674 341 eurot. Võrreldes märtsiga langes tehinguaktiivsus 3% ja tehingute koguväärtus 16%. Aastataguse ajaga võrreldes langes tehingute arv 44% ja koguväärtus 23%. Tehingute arvu suur langus võrreldes eelmise aasta sama ajaga oli tingitud sellest, et eelmine aasta samal ajal toimus mitu maatulundusmaa komplekstehingut seotud osapoolte vahel.

Aprillis teostati Kuressaares 8 korteriomandi tehingut, mis oli 4 tehingut vähem, kui kuu varem ja 6 tehingut vähem, kui 2015. aasta aprillis. Aprillikuu keskmine hind oli märtsiga samal tasemel, olles 675 €/m² (mediaan 653 €/m2). 2014. aasta aprilliga võrreldes tõusis keskmine hind 3%.


Allikas: Maa-ameti tehingute andmebaas

Aprillis toimus Kuressaare linnas 7 (maakonnas 13) eramu ostu-müügitehingut. Märtsis kui ka aasta tagasi aprillis teostati 4 elamutehingut. Hoonestamata elamumaaga teostati aprillis 3 (maakonnas 8) ostu-müügitehingut. Märtsis tehinguid ei toimunud ja 2015. aasta aprillis toimus 2 hoonestatud elamumaa ostu-müügitehingut.

Narva

Maa-ameti tehingustatistika andmetel teostati Ida-Viru maakonnas aprillis 305 kinnisvara ostu-müügitehingut, mille rahaline koguväärtus oli 4 785 478 eurot. Võrreldes märtsiga langes tehinguaktiivsus 8% ja tehingute koguväärtus 46%. Tehingute arvu langus oli mõjutatud maatulundusmaa tehingute arvu langusest, kuna märtsis toimus haritava maa kinnistute komplekstehing, mille käigus müüdi korraga üle 50 haritava maa kinnistu, mis olid keskmiselt 30 ha suured. Aastataguse ajaga võrreldes on tehingute arv tõusnud 5%, kuid koguväärtus on 4% langenud.

Aprillis toimus Narvas 64 korteriomandi tehingut, mis oli 21 tehingut rohkem kui märtsis ja 3 tehingut rohkem kui eelneva aasta aprillis. Keskmine hind oli aprillis 457 €/m² (mediaan 441 €/m2). Märtsikuuga võrreldes tõusis keskmine hind 5% ja aastatagusega võrreldes langes 13%.


Allikas: Maa-ameti tehingute andmebaas

Eramutega tehti aprillis 13 ostu-müügitehingut (maakonnas 54), mis oli nii märtsiga võrreldes 1 ja 2015. aasta aprilliga võrreldes 3 tehingut rohkem. Ka Ida-Viru maakonnas on aktiivne suvilate ostmise hooaeg kätte jõudnud – aprillis tehti 22 hoonestatud elamumaa tehingut rohkem kui märtsis. Narva linnas müüdi märtsis kui ka aprillis 1 (maakonnas 3) hoonestamata elamumaa. Aasta tagasi aprillis toimub 5 hoonestamata elamumaa tehingut.

Kadri Lest
Domus Kinnisvara kutseline maakler / analüütik