Majanduskasv Euroopa Liidus oli 2015. aastal 1,8% ja 2% suurusjärgus majanduskasvu oodatakse ka 2016. aastal. Seda prognoosi toetavad madal naftahind, euro madal kurss, stimuleerivad fiskaalmeetmed ja riikide suhteliselt parem finantsolukord. Kuigi tööstussektoril head väljavaated puuduvad, oodatakse soodsast keskkonnast tingitud eratarbimise hoogustumise kasvu.

Hoolimata tööstussektori kasvutempo aeglusest oodatakse ka rendituru hoogustumist. Mullu lisandus Euroopas üle 18 miljoni m2 uusi tööstus- ja logistikapindu ja seda oli 7% enam kui 2014. aastal. Eriti kiiret kasvu näitas Saksamaa, kus lisandus 6 miljonit m2, mis oli 17% enam kui 2014. aastal. Kesk- ja Ida-Euroopa kasv oli samuti märkimisväärne, seal lisandus 4,7 miljonit m2.

Siiski on paljudele riikidele omased nõudluse ja pakkumise erinevused. Märkimisväärne hulk jaemüügi- ja tööstusettevõtteid on tarneahelaid ümber korraldamas otsustades nende spetsiifilisi vajadusi rahuldavate uusehitiste kasuks ja seda eriti turgudel, kus napib kaasaegseid pindasid. See on toetanud renditasemete jätkuvat kasvu regioonis tervikuna, kusjuures kuni aastani 2020 prognoositakse keskmiselt 1,5%-list aastast tõusu. Vähematraktiivsetel aladel, mis kriisi läbi enim kannatasid, nähakse suhteliselt kiiremat kasvu.

Investeerimisturg on näidanud oma tugevust. 2015. aastal investeeriti 21 miljardit €, mis oli väga lähedal 2014. aasta rekordtasemele. Aktiivseim turg oli Ühendkuningriik, mille mahuks oli 7,9 miljardit €. Kasvanud on Põhja-Ameerika ja Aasia investorite aktiivsus, kusjuures nende investeeringud olid rekordilise mahuga 6,2 miljardit €. Aasia investorid olid eriti aktiivsed tegema suuri tehinguid: 7 tehingut 10-st suurimast tehti just nende poolt.

Balti riikide turgu iseloomustab hetkel kaasaegsate pindade nappus, mis mingis osas viitab ka piiratud nõudlusele, kuid annab siiski head võimalused nii spekulatiivseteks investeeringuteks kui ka sale and lease back-tüüpi tehingute tegemiseks. Arendustegevus on kõikjal siiski hoogustunud ja veelgi hoogustumas. Logistika sektor on investorite silmis atraktiivne, kuigi häid varasid on napilt.

Aivar Tomson