Kodulaenu võtmine on oluline samm, mis tasub hoolega läbi mõelda, sest üldjuhul on laenusumma suur ning tähtaeg pikk. Kuigi enamik kodulaenu tingimusi on suhteliselt kindlalt fikseeritud, saab laenutaotleja teatud tingimuste osas kaasa rääkida.

Laenusumma

Laenu taotlemine algab vajadusest teha mõni suuremas summas kulutus (näiteks kodu remontimiseks või uue kodu soetamiseks). Vajaliku laenusumma suurus sõltubki eelkõige kulutuse suurusest (eluaseme soetamisel eeskätt objekti hinnast), omafinantseeringu summast ja laenuperioodist.

Laenu väljamaksmise tingimused

Kui laenusaaja teab, et tal ei ole kogu laenusummat ühekorraga tarvis (näiteks objekti renoveerimisel), võiks kaaluda ja taotleda laenusumma ositi väljamaksmist. Kuna intressi arvestatakse laenujäägilt, siis tasub laenutaotleja sel juhul kokkuvõttes vähem intressi.

Kodulaenu tagasimakseperiood

Laenusaaja saab ise valida, kui pika perioodi jooksul ta soovib kodulaenu tagastada. Laenuperioodi maksimumaeg on 30 aastat, kuid soovi ja võimaluste korral saab kodulaenu võtta ka lühemaks ajaks ehk tagastada laenusumma kiiremini. Mida lühem on tähtaeg, seda suurem on igakuine tagasimaksesumma. Näiteks kui 70 000 euro laenamisel 30 aastaks on igakuine tagasimakse annuiteetgraafiku korral ca 315 eurot, siis sama summa tagasimaksmisel 20 aastaga on kuumakse ligi 100 euro võrra kõrgem (arvutuses on võetud aluseks intressimäär 3,5%).

Kuna pikema laenu tagasimakseperioodi korral on laenusaaja igakuiste finantskohustuste tagasimaksesumma väiksem, võimaldab pikemaks perioodiks laenu võtmine üldjuhul laenata suuremat summat. Samas peaks sealjuures arvestama, et pikema laenuperioodi korral on laenu kogukulu suurem. Soovituslikult võiksid laenusaaja igakuised finantskohustused jääda alla 30–40% regulaarsest sissetulekust.

Kuigi maksimaalne võimalik laenuperiood on 30 aastat, on enamikus pankades siiski vanuseline piirang, mis ajaks peaks laen olema tagasi makstud. SEB puhul on selleks hiljemalt laenusaaja 75. eluaasta ehk näiteks 55-aastane inimene saab laenu taotleda maksimaalselt 20 aastaks.

Intressimäära tüüp

Laenusaaja saab otsustada, kas siduda kodulaenu leping fikseerimata (muutuva) intressimääraga või see teatud perioodiks fikseerida.

Fikseerimata intressimäär koosneb bassintressimäärast (üldjuhul euriborist) ning individuaalsest marginaalist. Intressimarginaali suuruse otsustab pank ning see üldjuhul laenulepingu kestvuse jooksul ei muutu. Baasintressimäär (euribor) on muutuv. Ajavahemik, mille tagant euribori suurus võib muutuda, sõltub sellest, millise perioodi euribori laenusaaja lepinguga soovib siduda. Näiteks kuue kuu euribori korral fikseeritakse iga poole aasta tagant uus euribori väärtus. See tähendab, et intressimäär võib selle ajavahemiku möödudes iga kord suureneda või väheneda. Kui muutub intressimäär, muutub ka tagasimakse suurus, mis võib tähendada suuremat kulu laenu tagasimaksmisel. Selleks, et teada, kui palju võib näiteks 2–3%-lise intressimäära tõus teie laenumakseid suurendada, tasuks enne laenu võtmist olukord kodulaenukalkulaatori abil läbi arvutada. Mõelge, kas suudate intressimäära suurenemisel laenumakseid tasuda.

Euribori suurenemise riski maandamiseks pakuvad pangad üldjuhul ka intressimäära fikseerimise võimalust. Intressimäära fikseerimine annab laenusaajale kindluse, et fikseerimise perioodil laenumakse ei muutu.

Intressimäära fikseerimisel on oluline pöörata tähelepanu sellele, kas fikseeritud intressimäära ennetähtaegsel muutmisel muutuvaks intressimääraks, laenu ennetähtaegsel tagastamisel või mõnel muu muudatuse korral, mida intressimäära fikseerimise perioodil soovitakse teostada, on pangal õigus nõuda laenusaajalt täiendava tasu maksmist.

Kodulaenu tagasimaksmise graafik

Kodulaenu tagastamiseks ja intressi tasumiseks lepitakse kokku igakuine maksegraafik. Laenu on võimalik tagastada annuiteetgraafiku alusel ning ka võrdsete osadega tagasimaksegraafiku alusel. See, millise graafiku alusel laenu tagastamine toimuma hakkab, on eelkõige laenusaaja otsustada.

Annuiteetgraafiku korral tasutakse iga kuu ühesuurune makse (annuiteetmakse), mis koosneb laenu tagasimaksest ja intressist. Annuiteetgraafiku puhul on laenuperioodi alguses laenumakse väiksem ja intressimakse suurem. Laenuperioodi lõpus on jaotus vastupidine. Annuiteetmakse suurus võib muutuda, kui muutub baasintressimäär (euribor).

Võrdsete põhiosamaksetega graafiku korral tasutakse kogu laenuperioodi jooksul iga kuu ühesuurust laenu põhiosa makset, millele lisandub intress. Seetõttu on iga kuu pangale makstav summa erinev.

Võrdsete põhiosadega tagasimaksegraafiku korral väheneb laenujääk kiiremini, mistõttu tuleb kokkuvõttes tasuda laenuperioodil vähem intressi kui annuiteetgraafiku korral. Samas on võrdsete põhiosamaksetega graafiku korral igakuine laenu tagasimaksesumma suurem.

Lisaks saab laenusaaja öelda, milliselt arvelduskontolt laenu tagasimaksed esmajärjekorras tasumisele kuuluvad, ning määrata igakuise maksepäeva. Kui kodulaenu võetakse koos kaaslaenusaajaga, siis on pangal õigus võtta laenumakseid maha ka kaaslaenusaaja arvelduskontolt.

Enne laenu võtmist tuleb kindlasti tutvuda kõikide kodulaenu tingimustega ning küsimuste korral kindlasti konsulteerida erakliendihalduriga.

Gerli Ramler
vabakutseline ajakirjanik