19.05.2016 Tallinna Linnavolikogu istungil kiideti heaks Tallinna linna osalemine Euroopa Regionaalarengu fondi välisprojektis „Ülemiste järve liikumisrada (Tartu mnt lõigus Lennujaama tee – Vana-Tartu maantee)“.

Projekti tulemusena rajatakse ca 1 km pikkune Tartu mnt kergliiklustee ja Ülemiste järve poolsel küljel asuv terviserada lõigus Lennujaama tee kuni Vana-Tartu maantee koos sellega seonduvate tegevustega.

„Kergliiklustee rajamisega luuakse võimalus kergliiklejate ohutumaks liiklemiseks Peetri, Järveküla, Ülemiste ja Juhkentali asumite vahel. Lisaks erinevate asumite ühendamise funktsioonile tagatakse rajatava kergliiklusteega ühendus Tallinna kergliiklusteede võrgustikuga,“ ütles volikogus eelnõu ette kandnud abilinnapea Kalle Klandorf, „projekti tulemusel panustatakse ühtlasi Rae valla koostöö kaugema perspektiivi eesmärgi täitmisesse, rajades Ülemiste järve tervise- ja liikumisraja ühe lõigu.“

Abikõlblik projekti kogumaksus on 862 225 eurot, millest maksimaalne välistoetus Tallinna linnale on 732 891 eurot ja projekti omafinantseering 129 334 eurot. Projekti rahastatakse 85 % ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ raames.