Linnavalitsus kuulutas välja avaliku kirjaliku enampakkumise Tartu linna omandis olevate Tartu Elamuhalduse ASi aktsiate võõrandamiseks.

Linnale kuulub 400 aktsiat nimivä ärtusega 64 eurot, mis kokku moodustavad 100% Tartu Elamuhalduse ASi aktsiakapitalist suurusega 25 600 eurot.

Aktsiate alghind on 300 000 eurot, osavõtutasu 500 eurot ja tagatisraha 10 000 eurot.

Tartu Elamuhalduse ASis osalemise l õpetamise ja aktsiate võõrandamise otsustas Tartu linnavolikogu eelmise aasta lõpul.

Aktsiate müüki korraldab Tartu linnavalitsuse linnavarade osakond.