Energiatõhusa eluaseme ostmiseks, ehitamiseks või oma praeguse kodu energiatõhusamaks renoveerimiseks saab nüüd võtta kodulaenu uue KredExi käendusega.

KredExi käenduse eelduseks on see, et ostetav korter või väikeelamu vastab kodulaenu taotlemisel vähemalt energiamärgise klassile C. Kodu renoveerimisel või ehitamisel peab see valmides samuti vastama C-klassi tasemele.

Energiamärgise klassi tuleb tõendada kehtiva energiamärgisega. Uue elamu ehitamisel või renoveerimisel on nõutud energiatõhususe arvutus ehitusprojektis, mille on välja andnud majandustegevuse registrisse kantud kvalifitseeritud ekspert. Energiamärgis annab infot hoone projekteeritud energiavajaduse või tegeliku energiatarbimise kohta.

„Energiasäästlikkusele suunatud investeering on kindlasti tark otsus, sest see võimaldab parandada inimeste elamistingimusi ja hoida kokku energiakuludelt. Energiatõhusamatel hoonetel on ka pikem eluiga ja ühtlasi on nende väärtus kinnisvaraturul kõrgem. Seetõttu peredele, kes planeerivad oma kodu renoveerida, aga ka osta või ehitada, on KredExi käendusega kodulaen heade ja soodsate tingimustega võimalus,“ ütles SEB jaepanganduse divisjoni direktor Tõnu Sepp.

KredExi eluaseme ja energiatõhususe divisjoni juhi Triin Reinsalu sõnul on energiatõhusa eluaseme laenukäenduse väljastamise eesmärk tõsta inimeste teadlikkust energiatõhususest ning suunata inimesi valima ja ehitama energiasäästlikumaid elamispindu.

“Laenukäendus aitab soetada kodu, mille ehitamisel on enam mõeldud hoone kui terviku säästlikkusele ning võimaldab oma olemasoleva elumaja energiatõhusamaks muuta. Tegemist on esimese finantsteenusega Eestis, mille eesmärk on soodustada energiatõhusa kinnisvara soetamist ja loomist,” ütles Reinsalu.

KredExi käendusega on võimalik kodulaenu taotleda 10%-lise omafinantseeringuga. Energiatõhususe parandamiseks mõeldud käenduse suurus võib olla kuni 24% laenu tagatise väärtusest, kuid mitte rohkem kui 50 000 eurot. Kuid tingimuseks on see, et laenusaaja on soetatava, ehitatava või renoveeritava eluaseme omanik ja see on ka tema alaliseks elukohaks. Finantseerida saab ka eluaset, mida ei ole seni kasutatud alaliseks elamiseks, aga kus soovitakse teha rekonstrueerimistöid ning pärast seda hakata hoones alaliselt elama.

Oluline on asjaolu, et KredExi käendus on tasuline. Tegemist on ühekordse väljaminekuga, mille suurus on 3% käenduse summast.