Statistikaameti andmetel langesid hinnad mais aasta võrdluses edasi – kaubad ja teenused olid eelmise aasta maiga võrreldes 0,9% odavamad. Siiski on hinnatase alates selle aasta algusest kuu võrdluses püsivalt tõusnud ning ka mais tõusid tarbijahinnad aprilliga võrreldes 0,1%. Aasta esimese viie kuu jooksul kerkis hinnatase kokku 1,4%.

Mais oli soojus- ja elektrienergia odavam kui aasta tagasi ja see aitas kaasa hinnalangusele. Jaanuaris algas maailmaturul nafta hinna uus tõusutsükkel, kuid senise väga madala hinnataseme tõttu ei ole see veel inflatsiooni kiirendanud. Nafta kallinemine hakkab Eesti tarbijahinnaindeksis selgemini avalduma alates kolmandast kvartalist, lõpetades ühtlasi kaks aastat kestnud deflatsiooniperioodi. Toiduainete hinnad maikuus valdavalt alanesid. Erandiks oli alkohol, mis kallines aasta alguses tõusnud aktsiisimäärade tõttu. Osaliselt on toiduainete odavnemine põhjustatud hooajalistest hinnamuutustest.

Palgakasv kiirenes esimeses kvartalis 8,1%ni ja tööpuudus on väike ning see on toetanud sisenõudluse suurenemist. Seda näitab jaekaubandusettevõtete müügitulu maht, mis kasvas aasta esimesel neljal kuul keskmiselt 6,7%. Nõudluse ja müügimahtude kasvust hoolimata on tarbekaupade hinnakasv püsinud aeglane. Mõõduka hinnakasvu taga on tõenäoliselt soodsad sisseostuhinnad, mis on tasakaalustanud tööjõukulude kallinemist. Jaekaubandusettevõtete kaubanduslik juurdehindlus suurenes esimeses kvartalis rekordilise 31%ni. Seejuures tuleb tähele panna, et juurdehindlustega kaeti üksnes osa kulude, sh tööjõukulude kiirest kasvust, sest jaekaubandusettevõtete kasumid samal ajal vähenesid.

Teenuste hinnakasv aeglustus mais 2,1%lt 1,2%ni. Mõnevõrra on aeglustunud üüri kallinemine, mis on kooskõlas kinnisvara hinnakasvu pidurdumisega. Maikuus tõusid üürid aastaga siiski 6,5% ning üüri kallinemine on teenuste hulgas endiselt kõige suurema mõjuga. Palgakulude kasv on tekitanud lisakulutusi turupõhiseid teenuseid pakkuvatele ettevõtetele ja see on ilmselt põhjus, miks vaba aja teenuste hinnad on tõusnud. Transporditeenuste inflatsioon on praegu aeglane, kuid transporditeenuste kiiremat hinnakasvu on oodata siis, kui nafta hinna tõus jätkub.

Rasmus Kattai
Eesti Panga ökonomist

eesti_thi_tase_07062016

eesti_thi_inflatsioon_07062016

suurimad_panused_thi_inflatsiooni_07062016