Majutusettevõtetes peatus 2016. aasta aprillis 226 000 sise- ja välisturisti, mida oli 8% enam kui 2015. aasta aprillis, teatab Statistikaamet. Suurenes nii sise- kui ka välisturistide arv.

Majutusettevõtete teenuseid kasutas 140 000 välis- ja 86 000 siseturisti, kelle arv suurenes eelmise aasta aprilliga võrreldes vastavalt 6% ja 13%. Kaks kolmandikku majutusteenuseid kasutanud välisturistidest saabusid naaberriikidest Soomest, Lätist ja Venemaalt. Nendest riikidest kokku peatus majutusettevõtetes 4% enam turiste kui eelmise aasta aprillis. Samuti saabus rohkem turiste mitmetest Euroopa riikidest. Aasia riikidest saabus 22% rohkem turiste. Neljandik majutusteenuseid kasutanud välisturistidest peatus väljapool Tallinna, nendest 30% Pärnu ja 19% Tartu linna majutusettevõtetes. 4% välisturistidest peatus Ida-Viru maakonna majutusettevõtetes.

38% majutusettevõtete klientidest olid siseturistid. Nendest 56% olid puhkusereisil ja 27% tööreisil. Harju maakonnas peatus 32%, Pärnu maakonnas 15% ning Ida-Viru ja Tartu maakondades kummaski 11% majutusteenuseid kasutanud siseturistidest. Enamiku maakondade majutusettevõtetes peatus rohkem siseturiste kui eelmise aasta aprillis.

Aprillis pakkus külastajatele teenust 920 majutusettevõtet. Külastajate käsutuses oli 18 000 tuba ja 41 000 voodikohta. Täidetud oli 44% tubadest ja 34% voodikohtadest. Ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 34 eurot ehk sama palju kui aprillis aasta varem. Harju maakonnas maksis ööpäev majutusettevõttes 39 eurot, Tartu maakonnas 35 eurot ja Pärnu maakonnas 28 eurot.

Majutamine piirkonniti, aprill 2016
Majutamine Kokku Põhja-Eesti Kirde-Eesti Kesk-Eesti Lääne-Eesti Lõuna-Eesti
Majutusettevõtted 920 184 59 104 268 305
Toad 18 312 7 832 1 199 1 420 4 159 3 702
Voodikohad 41 183 16 814 2 593 3 511 9 339 8 926
Tubade täitumus, % 44 58 40 21 38 29
Voodikohtade täitumus, % 34 47 34 17 31 20
Majutatud 226 369 135 223 15 142 9 780 36 322 29 902
Ööbimised 424 579 238 307 26 705 17 598 87 238 54 731
Eesti elanikud 144 171 44 309 15 520 12 428 36 874 35 040
väliskülastajad 280 408 193 998 11 185 5 170 50 364 19 691
Ööpäeva keskmine maksumus, eurot 34 39 29 29 28 31

Statistika aluseks on küsimustik „Majutustegevus”, mille esitamise tähtaeg oli 10.05.2016. Statistikaamet avaldas majutustegevuse kuu kokkuvõtte 22 tööpäevaga.