Käesoleva aasta alguses panid odavnev nafta ja mured Hiina majanduskasvu pärast maailma finantsturud surve alla. USA Föderaalreserv (Fed) on sellega tänavu arvestanud ning ei ole tõstnud maailma olulisimat intressimäära. Intressitõusu ärajäämise eesmärk oli rahustada finantsturge, USA ja lõpuks ka terve maailma majandust.

Intressimäära püsimisega kaasnes USA dollari (USD) langus teiste suurte valuutade (sh euro) vastu. See toimis riskide maandajana, kuna nõrk USA dollar vallandas kohe seni surve all olnud toorainehindade taastumise.

Viimane omakorda leevendas nii aktsia- kui ka võlakirjaturul avaldunud pinget, mis oli tingitud toormeettevõtete ja -eksportijatega seotud aktsiate ja võlakirjade hindade langusest. Samuti nägime, et mitme tooraineid eksportiva riigi eelnevalt odavnenud valuuta kurss tõusis peamiste suurte valuutade (USD, EUR) vastu. Ka märgid Hiina stabiilsemast majandusest on aidanud leevendada muresid ja kergitada riskantsete varade hindu.

Hiljuti andis Föderaalreserv märku, et järgmine põhiintressimäära tõstmine võib toimuda varem, kui turul seni oodatud aasta viimane kvartal. Viimaste signaalide kohaselt saab see toimuma pärast juulit. Samas on see pidevalt edasi lükkunud, sest aeg-ajalt on olnud märke ka USA majanduse nõrkusest.

Euroopas pole peamiste intressimäärade tõusuks niipea mingitki lootust, sest nii madalate intresside kui ka rahatrükiga alustati Ühendriikidest mõnevõrra hiljem ning nende mõju ei pruugi olla veel täiel määral avaldunud. See, kas see avaldub või vajatakse täiendavaid meetmeid, on täna paraku veel ebaselge. Selge on see, et maailma majanduskasvu aeglustumisel või probleemide tekkimisel reageerivad nii Euroopa Keskpank, USA Föderaalreserv kui ka Jaapani Keskpank, kas oodatud intressitõusu edasilükkamise (Fed) või täiendavate rahapoliitiliste leevendusmeetmetega.

Praegu esitavad investorid endale peamiselt järgmisi küsimusi:

Lühidalt on SEB Grupi seisukohad järgmised:

Ainar Leppänen
SEB jaepanganduse ja tehnoloogia valdkonna juht