Tartu Linnavalitsuse otsustas korraldada ideekonkursi Tähetorni esise platsi ja Pirogovi nõlva treppide arhitektuurse lahenduse leidmiseks.

Ideekonkursi eesmärgiks on leida maastikuarhitektuurne lahendus Tartus Tähetorni platsile ja selle lähiümbrusele ning sellega sobituv kavand Pirogovi trepistikule. Seda eelkõige 24. veebruari liputseremoonia toimumise hõlbustamiseks, aga ka suviste ürituste korraldamiseks. Otsitav lahendus peaks kogu ala paremini siduma südalinna ja Toomemäe pargiga

Ideevõistlus on kaheetapiline. Esimeses etapis oodatakse osalevate ettevõtete portfoolioid, mille põhjal valib žürii viis edasijõudvat osavõtjat, kellele tehakse ettepanek esitada võistlustöö. Porfoolioid oodatakse 15. juuliks 2016, viielt edasijõudnult oodatakse lõplikke eskiislahendusi 23. septembriks 2016.

Teises etapis hinnatakse esitatud võistlustöid ja koostatakse paremusjärjestus. Preemiad makstakse järgmiselt: 1. koht 4500 eurot, 2. koht 2500 eurot, 3. koht 1500 eurot ja 4.-5. koht 1000 eurot.

Võitjaga sõlmitakse läbirääkimiste tulemusena leping arhitektuurse ja insenertehniliste eriosade projektide koostamiseks.

Ideekonkursi žüriis on Jarno Laur (žürii esimees, abilinnapea), Tõnis Arjus (žürii aseesimees, linnaarhitekt), Anna-Liisa Unt (linnavalitsuse arhitektuuri- ja linnakujundusteenistuse arhitekt), Kaido Kepp (volitatud arhitekt), Eesti Arhitektide Liidu poolt nimetatud liige (volitatud arhitekt).