Tarbijahinnaindeksi muutus oli 2016. aasta juulis võrreldes juuniga 0,0% ja võrreldes eelmise aasta juuliga -0,1%, teatab Statistikaamet.

Kaubad olid 2015. aasta juuliga võrreldes 0,2% kallimad ja teenused 0,5% odavamad. Kaupade ja teenuste administratiivselt reguleeritavad hinnad on eelmise aasta juuliga võrreldes langenud 1,3% ja mittereguleeritavad hinnad tõusnud 0,4%.

2015. aasta juuliga võrreldes mõjutas tarbijahinnaindeksit enim transpordi 5,1% odavnemine, sealjuures oli bensiin 10,6% ja diislikütus 4,6% odavam. Suurem mõju indeksile oli veel elektri, soojusenergia ja kütte 4,6% odavnemisel, millest põhiosa andsid 9,5% odavnenud soojusenergia ja 15,2% odavnenud torugaas. Kallinejatest mõjutasid indeksit enim alkohoolsed joogid, mis olid aastataguse ajaga võrreldes 7,6% kallimad.

Juuniga võrreldes oli juulis tarbijahinnaindeksi suurimaks mõjutajaks toidu 2,1% kallinemine, mille põhjustas köögivilja 13,4% ja puuvilja 7,8% sesoonne hinnatõus. Suuremat mõju indeksile avaldas veel transport, kus juuliks ostetud lennukipiletid olid 15,5% odavamad ning mootorikütus odavnes kuuga 1,7%. Samuti toimusid rõivaste ja jalatsite laialdased soodusmüügid.

Tarbijahinnaindeksi muutus kaubagrupiti, juuli 2016
Kaubagrupp Juuli 2015 – juuli 2016, % Juuni 2016 – juuli 2016, %
KOKKU -0,1 0,0
Toit ja mittealkohoolsed joogid 1,1 1,9
Alkohoolsed joogid ja tubakas 6,2 1,1
Riietus ja jalatsid 5,8 -3,5
Eluase -1,9 -0,5
Majapidamine 0,4 -0,2
Tervishoid 1,4 0,3
Transport -5,1 -1,6
Side -1,5 0,0
Vaba aeg 0,1 -0,9
Haridus ja lasteasutused -13,8 0,0
Söömine väljaspool kodu, majutus 2,7 0,9
Mitmesugused kaubad ja teenused 2,0 -0,1