Raekoja platsi äärne Troika restorani järgi tuntud hoone jääb endisele omanikule tagastamata.

„Otsus Raekoja plats 15 asuvat hoonet ja maad mitte tagastada on põhjendatud, kinnitas Riigikohus,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. „Riigikohus nõustus linna seisukohaga, et seadus ei näe ette vara tagastamist ümberasujatele, kes on saanud Saksa riigilt kompensatsiooni.“

Võrgu sõnul jättis Tallinna Linnavalitsus sellest seisukohast tulenevalt Raekoja plats 15 asuva hoone ja maa tagastamise taotluse rahuldamata. „Saksamaa arhiividokumentidega on tõendatud, et pärijatele on selle kinnisvara eest määratud hüvitis ja see on koos intressidega välja makstud,“ rõhutas Võrk.

„Tallinna linn on võitnud mitmeid ümberasujatega seonduvaid kohtuvaidlusi,“ rõhutas Võrk. „Oleme kindlalt seisukohal, et ümberasujate vara tagastamisele ei kuulu ning meie hinnangul on selline olnud seadusandja tahe algusest peale.“

Viidatud kohtuvaidluste tulemusena on kohtud kinnitanud, et seaduse mõtte kohaselt ei kuulu tagastamisele ümberasujate vara, mille eest on Saksa riik hüvitist maksnud. Vaatamata kohtulahenditele ei ole riik tagastamise regulatsioonis muudatusi teinud ega loonud võimalusi hüvitise maksmise fakti kontrollimiseks. Tõendite kogumise koormus on langenud linnale.

Ümberasujate varaga seoses on linn kohut käinud ja õiguse saanud näiteks Toompuiestee 13, Kaupmehe tn 10 ja Kentmanni tn 17, Lai tn 33// Suurtüki 2 ja Tina tn 3 tagastamise küsimuses, pooleli on vaidlus Pärnu mnt 26 osas.

Lisaks ümberasujate vaidlustele ei ole Vabariigi Valitsus tänaseks lahendanud mitmeid olulisi omandireformi küsimusi nagu nt Mustpeade maja ja Niguliste kirik.