9. novembril toimunud Lasnamäe linnaosakogu korralisel koosolekul arutati 2019. aasta linna eelarve projekti. Linnaosa vanem Maria Jufereva tutvustas osalejatele järgmise aasta linna investeeringute plaani, milles räägitakse ka Lasnamäe oluliste objektide rahastamisest.

Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva esitab 2019. aasta eelarve projekti
Linnaosa vanem märkis, et järgmise aasta eelarve on keskendunud pigem piirkonna heakorrale ja allasutuste arendamisele. Lasnamäe kogu eelarve on ligikaudu 6,5 miljonit eurot, mis on 200 tuhande võrra rohkem kui 2018. aastal.

Järgmisel aastal ehitatakse kaasaegne ja linnakujunduslikult põnev Pae promenaad. Rekonstrueerimise käigus tuleb uuele promenaadile kaasaaegne ja säästlik valgustus, uus asfaltkate, puhkealad, pingid ja kahetasandiline haljastus puude ja põõsaste kujul.

Priisle elanike rõõmuks on ka Priisle pargi viimase, kolmanda etapi ehitamiseks eraldatud eelarvest vahendid. Jalgteede, aia-, lava-, laste- ja spordiväljakute ning muude pargielementide ehitamiseks on ette nähtud ligi 1 170 000 eurot.

Positiivne muutus ootab ka Smuuli ja Liikuri tänavate ristmikku. Liiklejad saavad ületada ristteed turvalisemalt – siia ilmub reguleeritav ülekäigurada. “Pikad läbirääkimised Lasnamäe linnaosa valitsuse ja Tallinna Kommunaalameti vahel andsid tulemusi. Jalakäijate ohutus on meie jaoks väga tähtis ja valgusfoori paigaldamine aitab vältida ohtlikke olukordi, ” ütles Maria Jufereva.

Pinna tänava elanikud saavad ohata suure kergendusega – siseteede parandamise järjekord on jõudnud ka nende hoovini. Lisaks sellele tehakse veel korda Varraku sild.

Uuel aastal algavad Lasnamäe suurte objektide projekteerimistööd. Linna eelarvest rahastatakse Killustiku tn 16 asuva Lasnamäe sotsiaalkeskuse juurdeehituse projekteerimist, alustatakse piirkonna esimese munitsipaal tervisekeskuse projekteerimist ning Lasnamäe põhikooli tervikrenoveerimise projekteerimistööga, kus asub ka Lasnamäe lastekeskus. Visuaalsed muutused ootavad ka Lasnamäe spordikompleksi, kus hoone fassaadi renoveerimisele on eraldatud 120 tuhat eurot.

2019. aastal jätkab oma tööd edukaks ja vajalikuks osutunud korteriühistute vaidluste lahendamise, ehk Lepituskomisjoni projekt.

“2019. aasta eelarve koostamisel on võetud arvesse peaaegu kõik linnaosavalitsuse soovid. Need objektid on äärmiselt olulised elamistingimuste parandamiseks nii Lasnamäe eraldi mikrorajoonides kui ka kogu linnaosas, ” lisas Lasnamäe vanem Maria Jufereva.

Lasnamäe linnaosakogu kiitis heaks 2019. aasta linnaeelarve vastavalt kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadusele.