Tartu kesklinna üldplaneeringu avaliku väljapaneku ajal laekus ettepanekuid ja arvamusi 158 isikult. Lisaks esitati linnavalitsusele kodanikualgatuse korras elektrooniline petitsioon, mille eesmärk oli säilitada kesklinna pargid olemasolevas suuruses ja mitte neid hoonestada.

„Kesklinna planeering pälvis tänavu rohkelt tähelepanu, mis on väga positiivne. Katsetasime avalikustamise käigus mitmeid uuenduslikke võtteid – planeeringut tutvustavad stendid Poe ja Küüni tn nurgal, spetsiaalne koduleht, interaktiivne planeeringukaart ja 3D mudel. Kogu planeeringu koostamise aja ehk viie aasta vältel on meedias avaldatud rohkem kui 100 artiklit, teadet ja kommentaari. On rõõmustav, et avalik debatt on mustvalgest pargid versus hooned dilemmast kujunenud märksa sügavamaks, rääkides ka linna ajaloolisest koest, kesklinnas vajalikest funktsioonidest, liiklusest. Kindlasti saavad olema huvitavad ka jaanuaris toimuvad avalikud arutelud,” kommenteeris abilinnapea Jarno Laur.

Kõige rohkem ettepanekuid puudutas kesklinna parkide säilitamist. Samas leiti paljudes ettepanekutes, et planeering on sobiv või sooviti kesklinna rohkem hoonestust kui planeeringus kavandatud. Vähem ettepanekuid käsitles liiklust, sellele järgnesid ettepanekud eravalduses krundiomanikelt ja arvamused väiksemate alade kohta.

Linnavalitsus analüüsis saadud ettepanekuid ning võttis nende suhtes esialgsed seisukohad, mis edastati volikogu arengu- ja planeerimiskomisjonile arutamiseks.

Laekunud ettepanekutest lähtuvalt otsustati muuta planeeringulahendust ja taastada kergliiklustänavatena ajaloolised Kauba ja Holmi tänavad, jätta hoonestamata kaubamaja ja Vanemuise teatri vaheline haljasala, lisada Kaarsilla ja Võidu silla vahelisele alale Holmi parki kesklinnaga siduv täiendav kergliiklussild, lisada planeeringusse lisaks hoonete kõrguspiirangule ka minimaalne korruselisus.

Arvestades enam rohelisuse säilitamise põhimõttega, võeti seisukoht, et Holmi parki näidatud hoonestusala siseselt võib hoonestus hõlmata kogu pindalast kuni 70 protsenti ja markeerida tuleb ajaloolise Holmi tänava joon.

Esialgseid seisukohti on võetud ka ettepanekute suhtes, mis tehti kesklinna liikluskorralduse kohta. Nii näiteks võiks kavandada kergliiklustänavana ajalooliste Kauba ja Holmi tänavate põhisuunad ning rajada Riia-Turu ristmikule jalakäijatele fooriga ülekäiguraja. Täpsustati ka mitmeid vanalinnas parkimisega seotud teemasid.

Täna arutab laekunud ettepanekuid volikogu arengu- ja planeerimiskomisjon. Seejärel sõnastatakse linna seisukohad detailselt iga laekunud arvamuse või ettepaneku kohta.