Tallinna tänavune parima ja korrektseima ehitusplatsiga ehitusfirma on OÜ Bauschmidt, otsustas kontrollreidide tulemustest johtuvalt avaliku konkursi hindamiskomisjon.

2015. aasta jaanuarist kuni detsembrini läbi viidud kontrollreidide tulemusena tunnistati kontrollreidide kokkuvõttes parima ja korrektseima Tallinna linnas asuva ehitusplatsiga ehitusfirmaks OÜ Bauschmidt,“ ütles abilinnapea Kalle Klandorf.

Parima ja korrektseima ehitusplatsi väljaselgitamise hindamiskomisjoni töö eesmärk on kontrollida ehitusobjektide heakorda, juhtida ehitajate tähelepanu õigusaktide ja heakorranõuete rikkumistele ning seeläbi tagada linlaste ja linna külastavate turistide turvaline ja heakorrastatud elukeskkond.

Konkursi eesmärgiks oli selgitada välja parim ja korrektseim ehitusplats Tallinna linnas 2015. aastal. Heakorrastatud ehitusplatsid vähendavad oluliselt linnatänavatele kantavat pinnast ja ehitusobjektilt lendlevat prahti ning väldivad linnas suures koguses tolmu tekkimist, tagades seeläbi linlastele ja turistidele turvalise, tervisliku ja heakorrastatud elukeskkonna.

2015. aastal hinnati ehitusobjekte kahekümne kolmel korral ning komisjon kontrollis viiekümne nelja ehitusobjekti heakorda. Iga ülevaatuse lõppedes valis komisjon kontrollreidi parima ehitusplatsiga ehitusfirma.

Kontrollreididel juhiti enim tähelepanu juurdepääsuteede puhastamisvajadusele, ehitusmaterjalide ja olmeprahi korrektse ladustamise vajadusele, haljastuse ja kõrghaljastuse säilitamisvajadusele, veokirataste pesemise ja koormakatete kasutamise kohustusele, materjalide ladustamise nõuetele ja platsidelt leviva tolmu ja mustuse piiramisele.

Parima heakorraga ehitusplatsi eeskujuks oli OÜ Bauschmidt poolt ehitatav äri- ja elamuhoone, mida kontrolliti neljal kontrollreidil. Ehitusobjekti territoorium oli ümbritsetud piiretega, objektile oli paigaldatud vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale teabetahvel ehitustöö tegija kohta. Korrektselt olid ladustatud nii ehitusmaterjalid kui olmepraht, hoiti korras ja puhastati objekti juurdepääsuteed.

Alates 2005. aastast on tunnistatud parima ehitusplatsiga ehitusfirmadeks AS Merko Ehitus (2005), AS Skanska EMV (2006), AS Merko Ehitus (2008), OÜ Tarrest Ehitus (2009), OÜ Fund Ehitus (2010), OÜ Astlanda Ehitus (2011), NCC Ehitus AS (2012), AS Merko Ehitus Eesti (2013) ja OÜ Astlanda Ehitus (2014).