Tallinna linnavalitsus otsustas seada Pae tn 58a kinnisasjal paiknevale parkimisalale isikliku kasutusõiguse Korteriühistu Pae 56 kasuks.

„Tallinna linn on parkimisprobleemide lahendamiseks seadnud isikliku kasutusõiguse 55 korteriühistu kasuks, korteriühistud on selle tulemusena saanud juurde kokku 1415 parkimiskohta,“ ütles abilinapea Eha Võrk. „Lisaks on linnaosad käesoleva aasta jooksul andnud korteriühistute kasutusse 16 parkimisplatsi.“

Korraldusega eelnõu kohaselt seatakse Tallinna linna omandis olevale Pae tn 58a kinnisasjale isiklik kasutusõigus Korteriühistu Pae 56 kasuks. Isikliku kasutusõiguse esemeks on kinnisasjal asuv parkimisala. Isikliku kasutusõiguse ala suurus on 755 m². Isikliku kasutusõiguse tähtaeg on 15 aastat ning kasutusõigus seatakse tasuta.

Korteriühistud Pae 56 ja Pae 50/52 on vastavalt projektile nimetatud kinnisasjale välja ehitanud kokku 44 parkimiskohaga parkimisala, neist 29 parkimiskohta jäävad Korteriühistu Pae 56 kasutusse. Korteriühistu Pae 50/52 kasuks Pae tn 58a kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine on juba otsustatud – korteriühistu Pae 50/52 kasutusse jääb 15 parkimiskohta.

Korteriühistu kohustub isikliku kasutusõiguse eseme alaliselt heas seisukorras hoidma ning isikliku kasutusõiguse esemel aastaringselt heakorra tagama.