Möödunud aasta oli EfTENi ajaloos kõige toimekam. EfTEN Capitali juhtimisel tegid meie fondid kokku 5 uut kinnisvarainvesteeringut, mille kogumaht oli 110 miljonit eurot, viies EfTENi kogu hallatavate varade mahu 400 miljoni euro piirile.

Kolm suuremat investeeringut – Radisson Sky hotell Tallinnas, Saules Miestas kaubanduskeskus Šiauliais ning Duntese büroohoone Riias on kõik üksikobjektidena suuremad investeeringud kui EfTEN on senise tegevusajaloo jooksul teinud. Tegemist on meie strateegilise valikuga investeerida suurematesse üksikobjektidesse ja pigem müüa väiksemaid varasid. Kogu investeeringutest 42% oli Eestis (Radisson Blu Sky), 22% Lätis (Duntese büroohoone) ning 36% Leedus (Saules Miestas Šiauliais, Menulio 11 ja Ulonu ärihoone Vilniuses). Ühtlasi tähistab 2015. aasta meie äritegevuse algust Leedus. Esimese tegevusaastaga investeerisime Leetu 40 miljonit eurot.

Kahe uue fondi investeerimisstrateegia on sedavõrd erinev, et huvide konflikti uute investeerimisobjektide osas ei teki. Kõik EfTENi fondid on Finantsinspektsiooni järelvalve all ning vastavad Euroopa Liidu AIFMD ehk alternatiivfondide direktiivile.

EfTENi koduturg on Balti riigid. Nagu hea lapsevanem ei eelista ühte last teisele, ei tee me mingeid eelistusi kolme riigi vahel – investeerime neisse objektidesse, mida peame parimaks, ükskõik millises Balti riigis see objekt ka ei asuks. Ajalugu on õpetanud, et makromajanduslikult liiguvad kolm Balti riiki väga sarnases trendis. Seda nii majanduslanguse kui majanduskasvu perioodil. Loomulikult on igal riigil omad kultuurilised ja ärilised eripärad, mida tuleb investeerimisel alati meeles pidada.

EfTEN Capital on oma tegevuse algusest, 2008. aastast alates, investeerinud EfTENi fondidest kinnisvarasse kokku 293 miljonit eurot, s.h esimesel viiel aastal kokku 72 miljonit eurot, 2013. aastal 63 miljonit eurot ning 2014. aastal 49 miljonit eurot. Samas ei ole meie jaoks investeerimistempo eraldi kriteerium. Me ei sea endale kunagi aastaseid investeerimiseesmärke. See oleks vale ning kohatu tekitades fondijuhis põhjendamatu surve kapital lihtsalt ära investeerida. Me töötame pidevalt uute investeeringutega, kuid me teostame neid ainult siis, kui leiame meie konservatiivsetele kriteeriumitele vastavad projektid. Kui ei leia, siis me investeeringuid ei tee. Me pole turul tuntud kui kõige optimistlikumalt meelestatud investorid. Seda joont plaanime kindlasti säilitada. Eriti tuleb hoida pea külm tänases nullintressi keskkonnas, kus paljud konkurendid on üha optimistlikumalt meelestatud.

Täname kõiki meie investoreid, üürnikke, nõustajaid, panku ja paljusid teisi koostööpartnereid, kes edukal, 2015. aastal, on meiega koostööd teinud. Kummardus loomulikult ka kõigi meie 33 kolleegi ees! Usume ja loodame, et 2015. aastaga sarnaseid aastaid tuleb meil veel. Selle nimel töö käib.