Tallinna linnavalitsus jätkab munitsipaalkorterite ehitamist, sel aastal alustatakse Lasnamäele, kesklinna naabrusse õpetajate maja ehitamist.

Õpetajate maja kerkib aadressile Uuslinna tn 3a,ehitusprojekt valmib aprilliks ning ehitustöödega on kavas alustada suvel, üürnikud saavad majja sisse kolida 2017. aasta suvel-sügisel.

„Linna haridusasutuste noored õpetajad vajavad eluasemeprobleemi lahendamisel toetust, õpetajate maja annab neile võimaluse linnalt jõukohase üüriga munitsipaaleluruume taotleda,“ ütles abilinnapea Eha Võrk.

Uuslinna tn 3a kinnistutele rajatavasse hoonesse on kavandatud 75 korterit. Valmiv elamu saab olema parimate võimalike energiatõhusus- ja taastuvenergiatehnoloogiliste lahendustega. Tegemist on esimese liginullenergia korterelamuga Tallinna linnas ja ka kogu Eestis. „Võimalikult hea tulemuse saamiseks on kaasatud projekteerimisse TTÜ ehitusteaduskonna spetsialistid,“ ütles Võrk.

Õpetajate maja 1-2-toalised üürikorterid on mõeldud õpetajatele ja lasteaiakasvatajatele. Hoonesse projekteeritakse ka ruumid lapsevankrite ja jalgrataste hoidmiseks ning mänguruum lastele. Projekti eelarveline maksumus on 8,5 miljonit eurot.

Riigihange korterelamute ehitaja leidmiseks korraldatakse kevadel ning ehitustöödega alustatakse eeldatavalt 2016. aasta juulis, sisustatud korterelamud valmivad 2017. aasta sügiseks. Õpetajate maja projekteerib AS Sweco Projekt.

Võrgu sõnul toetab Tallinn õpetajatele ja lasteaiakasvatajatele üürikorterite ehitamisega linna jaoks vajalikke haridustöötajaid eluasemeprobleemide lahendamisel, nii nagu Mustamäele munitsipaalelamu rajamisega leevendati arstide ja õdede eluasememuret.

Lasnamäele rajatavate korterelamute eluruumid antakse üürile Tallinna Haridusameti haldusalas tegutsevates koolides ja lasteaedades töötavatele õpetajatele ja lasteaiakasvatajatele. Uuslinna tänav on logistiliselt väga heas asukohas ning on seega sobilik ka teistes linnaosades töötavatele haridustöötajatele.

Elamumajanduse valdkonna investeeringuteks on 2016. aasta eelarvest eraldatud kokku 5 450 000 €. Lisaks õpetajatele korterite ehitamisele jätkub ühiselamu tüüpi hoonete renoveerimine ning valmivad Paljassaare tee 37 ja Sõpruse pst 5 hoonete renoveerimisprojektid, muudeks remonttöödeks ja soetusteks linnavaraameti haldusalas on kavandatud 200 000 €.