Kärdla kesklinnas pandi pidulikult nurgakivi Hiiumaa riigigümnaasiumi tulevasele õppehoonele, uus kool alustab tööd juba sellel sügisel.

Sügiseks valmib Kärdlas kaasaegne koolihoone 130 õpilasele. Koolimaja projekteerimisel on arvestatud kooli seniste traditsioonidega, muusikalembese õppeasutuse muusikaklassi rajamisel on eesmärgiks seatud võimalikult hea akustika koos suurepäraste helisalvestusvõimalustega.

Kärdla südamesse kujundatakse terviklik hariduslinnak, kus lisaks põhikoolile ja gümnaasiumile asuvad raamatukogu, noortekeskus, Rajaleidja nõustamiskeskus ning muusikakool.

Hiiumaa haridusvõimaluste paremaks kasutamiseks hakkavad kaks riigile kuuluvat õppeasutust – Hiiumaa Gümnaasium ja Hiiumaa Ametikool – kuuluma ühtse juhtimise alla. Koole hakkab juhtima endine Kärdla Ühisgümnaasiumi direktor Ivo Eesmaa.

Ühise juhtimise eesmärk on tekitada paremad eeldused kahe riigikooli koostööks ja suurendada nii kutsekooli kui riigigümnaasiumi õpilaste valikuvõimalusi. Hiiumaal on hea võimalus olla teistele maakondadele suunanäitajaks: olgu selleks siis koolide ühised ettevõtmised, õppurite ja õpetajate vahetus kui ka õppe huvitamaks muutmine.

Hiiumaa Gümnaasiumi hoone ehitus koos sisustamisega läheb maksma 2,9 miljonit eurot, ehitust rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik. Haridus- ja Teadusministeeriumi, Hiiu valla ja Riigi Kinnisvara AS-i vahel sõlmitud kolmepoolse koostööleppe kohaselt korraldab viimane gümnaasiumihoone ehitust.

Täna allkirjastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Saue ja Harku valla vahel ühiste kavatsuste protokollid, mille kohaselt rajatakse riigigümnaasiumid Laagrisse ja Tabasallu. Maakondlikud riigigümnaasiumid tegutsevad täna Viljandis, Haapsalus, Jõgeval, Tartus, Võrus, Pärnus ja Jõhvis. Ettevalmistused riigigümnaasiumide avamiseks sel aastal käivad Kärdlas, Valgas ja Põlvas. Lisaks on sõlmitud kokkulepped riigigümnaasiumide loomiseks Viimsi, Rapla, Paide ja Kohtla-Järvega. Riik on võtnud endale kohustuse avada aastaks 2020 kõikides maakondades vähemalt ühe riigigümnaasiumi.