Allpool anname lühiülevaate meie kolme kinnisvarafondi esialgsetest, auditeerimata 2015. aasta majandustulemustest.

EfTEN Kinnisvarafond AS
Fondi asutamisaasta: 2009
Varade maht: 214,7 m€
Investeeringute arv: 21
Omakapital: 97,8 m€
Müügitulu: 16,5 m€ (2014 – 14,4 m€)
Puhaskasum: 12,0 m€ (2014 – 15,2 m€)
sh. varade (neto-) ümberhindlus: 2,4 m€ (2014 – 6,8 m€)
ROIC (return on invested capital): 19,7%
NAVi aastane kasv: 6,3%
Fondi staatus: investeerimisperiood on lõppenud; hoidmisfaas

– ROIC on fondi investeeritud omakapitali aastane kogutootlus
– NAVi madala kasvu tingib EfTEN Kinnisvarafondi omakapitali vähenemine 2015. aastal väljamakstud dividendide tõttu, mis koos maksudega ulatus 6,3 miljoni euroni.

Fondi finantstulemused vastasid juhtkonna ootustele. Fondi müügitulu kasvas võrreldes aasta varasema perioodiga 14,5%, ning EBITDA 13,2%. Puhaskasum oli 21% võrreldes 2014. aastaga madalam, mille põhjustas oluliselt väiksem varade ümberhindlus.

Varade ümberhindlusi arvestamata kasvas fondi puhaskasum 2015. aastal 16%. Peale investeerimisperioodi lõppu jätkab fond olemasolevate investeeringute valitsemist ning jätkab väljumist väiksematest investeeringutest. Fond keskendub suurematele investeeringutele, mille üksik varaväärtus ületab 5 miljoni euro piiri. Fondi varadest on investeeritud Eestisse 77%, Lätti 20% ning Leetu 3%.

EfTEN Kinnisvarafond II AS
Fondi asutamisaasta: 2015
Varade maht: 77 m€
Investeeringute arv: 2
Omakapital: 37,7 m€
Müügitulu: 8,7 m€
Puhaskasum: 3,0 m€
sh. varade (neto-) ümberhindlus: 0,0 m€
ROIC (return on invested capital): 11,4%
NAVi aastane kasv: 10%
Fondi staatus: aktiivne investeerimisfaas

– ROIC on fondi investeeritud omakapitali aastane kogutootlus.

Fond omandas 2015. aasta jaanuaris Tallinnas Radisson Sky Blu hotelli koos büroohoone ning endise Madissoni pubiga (nüüdne Reval Cafe). Möödunud aasta detsembris omandas fond Riias, aadressil Duntes 6 asuva esindusliku büroohoone. 2015. aasta majandustulemused koosnevad valdavas enamuses hotelli majandustulemustest.

Duntese ärihoone finantsiline mõju 2015. aasta tulemustes oli väike kuna büroohoone omandati aasta viimasel kuul. Fond omab 100% osalust hotellioperaatoris ning vastavad tulemused on konsolideeritud kogumahus fondi bilanssi. EfTEN Kinnisvarafond II on peamiselt institutsionaalsetele investoritele suunatud core ja core plus investeerimisstrateegiast lähtuv ärikinnisvarafond. Fondi varadest on investeeritud Eestisse 66% ja Lätti 34%.

EfTEN Real Estate Fund III AS
Fondi asutamisaasta: 2015
Varade maht: 39,6 m€
Investeeringute arv: 2
Omakapital: 15,4 m€
Müügitulu: 1,2 m€
Puhaskasum: 1,5 m€
sh. varade (neto-) ümberhindlus: 1,1 m€
ROIC (return on invested capital): 11,2%
NAVi aastane kasv: 11,2%
Fondi staatus: aktiivne investeerimisfaas

– ROIC fondi investeeritud omakapitali aastane kogutootlus.

Fond alustas tegevust 2015. aasta juulis korraldades Eestis aktsiate avaliku pakkumise. Esmapakkumises osales kokku 160 investorit. Oma esimese investeeringu tegi fond 2015. aasta augustis omandades E.L.L. Kinnisvaralt Saules Miestase kaubanduskeskuse Leedus, Šiauliai. Detsembris omandas fond ka teise objekti Leedus – Ulonu büroohoone Vilniuses.

Fondi tootlusnäitajad on tagasihoidlikud kuna fond jõudis mullu rahavoogu teenida ainult 5 kuud. Fond investeeris kahte Leedu objekti sisuliselt kogu avalikult emissioonilt kaasatud omakapitali. Uut emissiooni plaanime 2016. aasta märtsi lõppu, aprilli algusesse. Fond juhindub oma tegevuses opportunstlikust ja väärtust lisavast investeerimisstrateegiast.

Kokkuvõte

Fondivalitseja on kahtlemata rahul möödunud aasta kõigi meie kolme kinnisvarafondi majandustulemustega. Senine konservatiivne investeerimispoliitika, hea varade kooslus, ning ülimalt soodne intressikeskkond on taganud fondidele hea ärilise tulemuse. Lisaks peame väga tähtsaks fondivalitseja esindatust igas Balti riigis kuna kinnisvara on väga lokaalne äri. EfTENis töötab Eestis 17, Lätis 9 ja Leedus 7 töötajat.

Eesootavalt, 2016. aastalt, ootame sarnase hoo jätkumist eeldusel, et makromajanduslikus pildis ei toimu Balti regioonis ootamatuid turuvapustusi. Nii meie institustionaalsetele investoritele suunatud Fond II kui ka erainvestoirtele suunatud Fond III plaanib käesoleval aastal viia läbi uusi aktsiaemissioone, et jätkata investeerimistegevusega.

Arvestades kinnisvarahindade kiiret kriisijärgset taasutmist ei tee me mingeid ennustusi investeerimistempos, vaid lähtume oma seni edu toonud konservatiivsetest investeerimisprintsiipidest.

Viljar Arakas
EfTEN Capitali tegevjuht, kinnisvarafondide fondijuht