Tallinna linnavalitsus nimetab Kristiine linnaosas Lilleküla asumis Auli tänavalt Käo tänavani kulgeva tänava Käopoja tänavaks.

Eelnõuga esitatakse ettepanek määrata Kristiine linnaosas Lilleküla asumis Auli tänavalt Käo tänavani kulgeva tänava nimeks Käopoja tänav.

Käo tänava kõrvalharu ääres asuvate maaüksuste aadressid vajavad korrastamist, kuna regionaalministri määrusega kehtestatud nimeobjektide ruumikujude paiknemise põhireeglite kohaselt võib joonobjektile määrata ühe nime, kui sellel ei ole kõrvalharusid, mis on visuaalselt tajutavad eraldi objektina. Käo ja Auli tänava vaheline tänavaharu on tajutav iseseisva tänavana, mistõttu ei ole selle käsitlemine Käo tänava osana kooskõlas kehtiva korraga.

Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni hinnangul on lahenduseks sellele tänavalõigule tänavanime määramine. Piirkonnas asuvad peamiselt linnunimelised tänavad. Nimekomisjon toetas pakutud variantidest Käopoja tänava nime, kuna analoogselt on Kristiine linnaosas olemas Kotka tänav ja Kotkapoja tänav ning ka sisuliselt sobib Käo tänava kõrvalharule Käopoja tänava nimi.

Kristiine Linnaosa Valitsus kooskõlastas nimekomisjoni taotluse 18. detsembril 2015. Vastavalt Tallinna kohanimede määramise korrale on avalikkust teavitatud käesolevast kohanime määramise eelnõust. Eelteade kohanimede määramise kohta on edastatud 4. jaanuaril 2016.

Pärast Käopoja tänava nime määramist muudetakse sellelt tänavalt juurdepääsu omavate maaüksuste aadressid uuest tänavanimest tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse korraldusega.