Maa-amet korraldas 2015. aastal enampakkumisi 522 kinnisasja rentimiseks ja sõlmis 400 kinnisasja rendilepingut. Rendile antud kinnisasjade kasutusala moodustas kokku 4192 hektarit ja sõlmitud rendilepingute aastatasu kokku on 402 572 eurot.

Riigivara anti rendile üle Eesti kõigis maakondades. 2015. aastal suunati renti kõige enam maid Harjumaal ja kõige vähem Hiiumaal. Harju maakonnas oli enampakkumisel kokku 177 kinnisasja, kasutusala pindalaga 1507 ha, mis moodustas 34% kõigist rendis olnud kinnisasjadest. Kõige vähem riigimaid oli rendi enampakkumisel Hiiu maakonnas – 4 kinnisasja kogupindalaga 20 ha.

Kõige rohkem rendilepinguid sõlmiti 2015. aastal Harju maakonnas – 148 kinnisajale, kasutusalade kogupindalaga 1349 ha. Kõige vähem rendilepinguid sõlmiti Hiiu maakonnas – 3 kinnisajale, kasutusalade pindala kokku 19 ha. 56 kinnisasja osas kasutasid seni maad õiguslikul alusel (valdavalt ajutise kasutamise lepinguga) kasutanud isikud eelisõigust.

Põllumaa rendi keskmine alghind oli vahemikus 39-151 eurot/ha. Enampakkumisel kujunenud keskmised kasutustasud jäid vahemikku 63-200 eurot/ha. Kõige kõrgemaks kujunes kasutustasu Tartu maakonnas – 200 eurot/ha (alghinna keskmine 151 eurot/ha), kõige madalam kasutustasu kujunes Pärnu maakonnas – 63 eurot/ha (alghinna keskmine 39 eurot/ha).

Üldisest tasemest kõrgemaks kujunesid kasutustasud veel Jõgeva maakonnas – 128 eurot/ha, Saare ja Viljandi maakonnas – 120 eurot/ha ning Võru maakonnas – 119 eurot/ha. Rendihinna suur erinevus sõltub peamiselt maa asukohast, kvaliteedist ja põllumaa nõudlusest vastavas piirkonnas.

Kokku (aastatel 2005-2015) on Maa-amet põllumajanduslikule rendile andnud 1139 kinnisasja, kasutusala pindalaga 15 931 ha. Sõlmitud rendilepingutest laekub riigieelarvesse iga-aastaselt tulu kokku 1,57 miljonit eurot.

2015. aastal renti suunatud ja rendile antud kinnistute ülevaade maakondade kaupa

2015 rendile andmiseks suunatud  2015 Renditud 2005-2015 rendile antud, siiani kehtiva rendilepinguga maad kokku
Maakond Kinnistute arv Kasutusala pindala (ha) Kinnistute arv Kasutusala pindala (ha) Kinnistute arv Kasutusala pindala (ha)
Harju maakond 177 1507 148 1 349 376 4847
Hiiu maakond 4 20 3 19 6 78
Ida-Viru maakond 43 378 24 213 123 1822
Jõgeva maakond 25 283 18 199 57 1016
Järva maakond 9 47 8 44 35 576
Lääne maakond 21 165 13 98 34 508
Lääne-Viru maakond 24 276 16 207 51 842
Põlva maakond 37 203 24 139 39 263
Pärnu maakond 20 695 17 687 80 1660
Rapla maakond 21 236 14 194 44 698
Saare maakond 56 340 48 305 111 962
Tartu maakond 26 250 18 200 66 953
Valga maakond 23 248 19 231 44 479
Viljandi maakond 14 132 10 97 17 439
Võru maakond 22 216 20 210 56 788
Kokku 522 4996 400 4 192 1139 15931