Tallinna linnavalitsus määrab homsel istungil nime kolmele uuele tänavale.

Haabersti linnaossa Mäeküla asumisse kavandatud uus tänav hakkab kandma Piimamehe tänava nime. Tähetorni tn 110 krundi detailplaneeringuga on ette nähtud üks uus Veerme ja Härgmäe tänavat ühendav tänav, mis on juurdepääsuks seitsmele tootmismaa sihtotstarbega ning praegu Härgmäe tänava ja Tähetorni tänava aadressidega krundile. Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjon toetas asuminimest ja eesti kirjandusest lähtuvat Piimamehe tänava nime, kuna piirkonna talunimed on tänavanimedes juba ära kasutatud ning ka sealne loodus ei ole heaks nimeallikaks.

Nõmme linnaosas Männiku asumis paiknevale Valdeku tänavalt põhjasuunas kulgevale tänavale pannakse nimeks Räniliiva tänav. Seni nimetule tänavalõigule nime andmise vajadus tekkis Valdeku tn 109, 109a ja 109b kinnistute detailplaneeringuga. Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjon leidis, et nimi tuleb valida Valdeku tänavalt lõunasse suunduva Silikaltsiidi tänava nimest lähtuvalt ja toetas Räniliiva tänava nime, mis sobib hästi Liiva kalmistu kõrvale.

Pirita linnaosas Kose asumis Helmiku teelt Veeriku tee ja Kelluka tee vahelisel lõigul lõunasuunas kulgev tänav saab nimeks Kesalille tee.

Kose asumis on mitmetel tänavatel tänavailmelised tupikharud, millelt on juurdepääs vähemalt viiele maaüksusele. Riigihalduse ministri määrusega kehtestatud nimeobjektide ruumikujude paiknemise põhireeglid näevad ette, et visuaalselt eraldi objektina tajutavale tee kõrvalharule tuleb anda eraldi nimi ning seoses sellega on nimekomisjon teinud mitmed piirkonna tänavavõrku puudutavad korrastamisettepanekud.

Nimekomisjon asus seisukohale, et Helmiku teelt Veeriku tee ja Kelluka tee vahelisel lõigul lõunasuunas kulgev seni nimetu tänavaharu on tajutav iseseisva tänavana, mistõttu ei ole selle käsitlemine Helmiku tee osana kooskõlas kehtiva korraga. Nimekomisjoni hinnangul on lahenduseks sellele tänavalõigule tänavanime määramine. Kuna piirkonnas on kasutusel niidu ja kuivalataimede nimed, siis tegi nimekomisjon Kesalille tee nimeettepaneku. Kesalill on kesapõldudel kasvav õistaim. Iseseisva tänavana tajutavale nimetule harule tänavanime (Kesalille tee) määramine ühtlustab kohanimede kasutamist ja tagab ka Helmiku tee leviala vastavuse kohanimede vormistamise ja kasutamise korrale.