Riigi Kinnisvara AS (RKAS) koostöös Riigikontrolliga kuulutas välja kunstikonkursi, millega soovitakse leida sobivaim kunstiteoste ideelahendus Tallinnas Toompeal asuva renoveeritava hoonekompleksi koosolekusaali aadressil Kiriku 2/4, kuhu tulevad Riigikontrolli tööruumid.

Konkursi raames otsitakse maali ideelahendust, mis sobituks muinsuskaitsealuse hoone II korruse koosolekusaali. Maali tehnikaks on õlivärv või erinevad akrüül- ja temperavärvid ning kunstiteos võib koosneda kas ühest või mitmest maalist. Teose temaatika ja kujunduse valib autor, kuid maal peab sobima ruumi olemusega. Pidepunktideks võiks olla viited ajaloole, hoonele, Toompeale, linnale, loodusele jne. Tegu võib olla ka abstraktse maaliga.

Žüriisse kuuluvad Eesti Kunstnike Liidu esindajad Kaido Ole ja Mart Vainre, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindajad Maria Arusoo ja Hilkka Hiiop, Riigikontrolli haldusteenistuse juhataja Margit Kuusk ning hoone sisearhitekt Tiiu Lõhmus. Eksperdina osaleb žürii töös hoone sisearhitekt Kadri Pärtelpoeg.

Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib RKAS läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autoriga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 25 754 eurot, milles sisaldub ka autoritasu. Summale lisandub käibemaks. Auhinnafondi suurus on kokku 390 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest preemiat ei maksta, preemia sisaldub võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumuses. Teise ja kolmanda preemia suurused on vastavalt 260 eurot ja 130 eurot.

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 21.04.2016 kell 11:00.

Konkursi võistlusjuhend ja selle juurde kuuluvad lisad leiate RKASi kodulehelt rubriigis „Alla siseriiklikud piirmäära hanked ja kunstikonkursid”. Eraisik, kellel registrikood puudub, saab hanke juurde registreerimiseks kasutada isikukoodi.

Kunstikonkursi korraldamise kohustus tuleneb 2011. aastal jõustunud kunstiteoste tellimise seadusest, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoseid tuleb tellida, kui ehitustöid teostatakse vähemalt 625 000 euro ulatuses. Kunstiteoste tellimise ülempiir on 65 000 eurot. Summadele lisandub käibemaks.