Arhitekt ja endine Eesti Arhitektide Liidu esimees Ülar Mark pälvib 23. veebruaril presidendilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi pühendumuse ja silmapaistvate saavutuste eest kutsevaldkonnas. Eesti Arhitektide Liidu (EAL) presidendi Indrek Allmanni kinnitusel on Ülar Marki esile tõstmine kõrgel riiklikul tasemel tunnustus kogu Eesti arhitektuurivaldkonnale.

„Igal elualal on oluline, et selle esindajaid tunnustatakse. See paneb kaasa elama ja tundma, et meie püüdlusi on hinnatud ja tähele pandud,“ sõnas EALi president Indrek Allmann. „Ülar Mark on läbi aastate üks väheseid arhitekte, kes sellise tunnustuse osaliseks saab. Tema puhul tuleb eriti esile tõsta ühiskondlikku aspekti. Ta on olnud olulistel hetkedel Eesti Arhitektide Liidu juht ja eestkõneleja – konkreetselt võiks siin välja tuua Sakala keskusega seotud vaidlust. Ta on seisnud kvaliteetse linnaruumi eest ja on olnud Narva linna peaarhitekt. Usun, et arhitektide jaoks on siin kolm olulist aspekti – et president tunnustas meie tegevusvaldkonda, sotsiaalset aktiivsust ja inimest, kes esindab just neid väärtusi, mida arhitektuurkond kõrgelt hindab.“

„Kuid see on kõik alles algus – Eesti avalik ruum ei ole sugugi valmis, kaugel sellest,“ märkis Indrek Allmann. „On vaja reaalseid asju ära teha, mis oleksid ka edaspidi selle tunnustuse väärilised. Kujundlikult on Ülar Mark see, kes oma aktiivsemal perioodil täitis riigiarhitekti rolli, mille sisseseadmise eest riigistruktuuridesse me oleme liiduga aastaid võidelnud. Tema tunnustamine aitab loodetavasti liikuda sinna poole, et ühel päeval riigiarhitekt ka reaalselt tööle asub.“

Fakte Ülar Marki tegevuse kohta