Eesti ettevõtete ja majapidamiste laenu- ja liisinguportfelli jääk kasvas jaanuaris aasta võrdluses 5,4%. Portfelli aastakasv oli detsembris ja jaanuaris varasemast kiirem peamiselt ettevõtete laenu- ja liisinguportfelli tõttu. Kuuga suurenes ettevõtete ja majapidamiste laenude ja liisingute kogumaht 57 miljoni euro võrra, 16,1 miljardi euroni.

Ettevõtete laenu- ja liisinguportfelli stabiilne kasv jätkus. Kahel viimasel kuul on ettevõtete laenukasv olnud varasemast kiirem, kuid enne seda oli laenukasv tagasihoidlikum baasefekti tõttu, sest 2014. aasta lõpus ning 2015. aasta alguses täpsustati statistikas klientide tegevusalasid. Kokkuvõttes on ettevõtete laenukasv olnud sama kiire kui eelmisel aastal keskmiselt. Teistest tegevusaladest kiiremini on viimase poole aasta jooksul kasvanud tööstus- ja kaubandusettevõtete laenude ja liisingute portfell.

Eluasemelaenude jääk kasvas jaanuaris aasta võrdluses sama palju kui eelmise aasta lõpus, 4,2%. Uusi eluasemelaene väljastati jaanuaris aasta algusele omaselt väiksemas mahus kui varasematel kuudel. Majapidamiste muude laenude jäägi kasv kiirenes, 5,9%ni. Selle taga on autoliising, mis suurenes kahel viimasel kuul aasta võrdluses 16%.

Laenude keskmised intressimäärad ei ole viimastel kuudel eriti muutunud. Kuu jooksul väljastatud eluasemelaenude keskmine intressimäär oli kolmandat kuud järjest 2,2%. Ka ettevõtetele jaanuaris väljastatud pikaajaliste laenude keskmine intressimäär oli sama kõrge kui eelnevatel kuudel, 2,2%.

Üle 60 päeva maksetähtaega ületavate laenude osakaal laenuportfellis moodustas kuu lõpus 1,2%. Pikemajaliselt viivises olevate laenude maht oli jaanuaris viimaste aastate väikseim, umbes sama suur kui aasta lõpus.

Eesti ettevõtete ja majapidamiste hoiuste mahu kiire kasv jätkus ka jaanuaris, aasta võrdluses 11%. Viimase poole aasta jooksul on ettevõtete hoiused kasvanud tempokamalt kui majapidamiste omad: jaanuaris aasta võrdluses vastavalt 16% ja 8%.

Mari Tamm
Eesti Panga ökonomist

panganduskomm02_23022016_0

panganduskomm01_23022016_1

panganduskomm03_23022016_0