Tallinna Linnavolikogu võttis 25. veebruaril toimunud istungil vastu määruse, mis reguleerib projekti „Fassaadid korda“ raames korteriühistute toetamist. Korterelamute energiatõhusamaks muutmisele lisaks toetatakse nüüd ka hoonete seinte ilmestamist supergraafikaga ehk seinamaalingutega.

„Viimase viie aasta jooksul, aastatel 2010-2015 on Tallinn „Fassaadid korda“ projekti raames toetanud 142 korteriühistut töödel, mis aitasid korrastada fassaade ning muuta elamuid energiasäästlikumaks,“ ütles abilinnapea Kalle Klandorf, „nüüd oleme aga toetava tegevusena lisanud supergraafika ehk seinamaalingute tegemise. Lisaks linnaruumi ilmestamisele loodame sellega anda panuse ka kunstnike ja disainerite arengusse, kes saavad oma ideid teostada suurtel lõuenditel – korterelamute seintel.“

Määrusega tõsteti energiatõhususe eesmärgil tehtava rekonstrueerimise toetust 20 000 euroni aastas (seni kehtinud summa oli 19 173 eurot) taotleja kohta. Supergraafika loomiseks makstakse toetust maksimaalselt 3000 eurot.

Vastavalt määrusele antakse toetust taotlevale korteriühistule toetust kuni 10% laenusummast, mis on võetud krediidi- või finantseerimisasutuselt korterelamu energiatõhususe suurendamiseks; supergraafika loomise toetuse määr on kuni 70% toetust taotleva korteriühistu tellitud supergraafika maksumusest.