Tallinna linnavalitsus kavatseb seada hoonestusõiguse Õismäe tee 130 kinnisasjale, eesmärgiga rajada sinna kinnine pallimängude keskus.

„Hoonestaja kohustub ehitama kinnise pallimängude keskuse, mis peab muuhulgas sisaldama vähemalt ühte soojustatud liivaga rannapallimängude saali ning kuni 200-kohalist spordihostelit,“ ütles abilinnapea Eha Võrk.

„Sellel linnale kuuluval kinnisasjal asus alates 2011. aastast tühjana seisnud nüüdseks lammutatud amortiseerunud koolihoone,“ ütles Võrk.

Haabersti linnaosa vanema Marek Jürgensoni sõnul saavad eelkõige noortele tegevust pakkuvas pallimängude keskuses paljud Haabersti elanikud sisukalt vaba aega veeta.

Tallinna linna omandis oleva Õismäe tee 130 kinnisasja pindala on 30 870 m2 ning sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa. Hoonestusõiguse tähtaeg on 50 aastat, hoonestusõigus ulatub kinnisasja osale pindalaga 17 435 m². Hoonestusõigus seatakse läbirääkimistega pakkumise korras.

Eelnõu kohaselt kohustub hoonestaja ehitama ehitise Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt väljastatud projekteerimistingimuste alusel koostatud ehitusprojekti kohaselt ja ehituslubade alusel ning lõpetama ehitustööd ja vormistama ehitise ja seda teenindavate rajatiste kasutusload hiljemalt 31. detsembriks 2018.

Tallinna Linnavalitsuse poole pöördus spordiorganisatsioon, kelle sooviks on rajada Tallinnasse rannaspordialade ning rannapallimängude kinnine keskus. Rannaspordialade (rannavõrkpall, rannajalgpall) kandepind on aastast aastasse kasvanud nii harrastajate kui profisportlaste seas. Vajadust sisehalli järele on kinnitanud spordialaliidud ning harrastajad ise.

Hoonestusõiguse tingimuste kohaselt kohustub hoonestaja ehitama kinnise pallimängude keskuse, mis peab muuhulgas sisaldama vähemalt ühte soojustatud liivaga rannapallimängude saali, suurusega vähemalt 36 x 18 m, ning kuni 200 kohalise spordihosteli. Lisaks kohustub hoonestaja ehitama keskust teenindavad ehitised ja rajatised, sh sõiduteed, kõnniteed ja parklad koos tänavavalgustusega ning liikluskorraldusvahenditega, tehnovõrgud ja -rajatised.

Kinnistule spordihoone projekteerimisega ei kaasne negatiivset mõju naaberkinnistutele ja nende kasutajatele, kavandatava hoone funktsioon vastab Tallinna üldplaneeringule.

Projekteerimistingimuste kohaselt on kinnistu suurim lubatud ehitusalune pind 4500 m2. Ehitataval hoonel on üks maa-alune ja neli maapealset korrust.