Tallinna linnavalitsus otsustas Akadeemia tee 30 kinnisasjale läbirääkimistega pakkumise korras hoonestusõiguse seada, eesmärgiga rajada krundile ujula ja avaliku saunaga spordi- ja vabaajakeskus.

„Eelnõu kohaselt kohustub hoonestaja lähtuma kehtestatud detailplaneeringust ning ehitustööd lõpetama ja objekti kasutusse võtma hiljemalt 30. novembriks 2018,“ ütles abilinnapea Eha Võrk.

„Akadeemia tee 30 kinnistu detailplaneeringule koostamine lähtus vajadusest rajada Mustamäe linnaossa ujula. Ujulale lisaks planeeritakse rajatavasse hoonekompleksi spordisaal ja avalik saun.“

Mustamäe linnaosa vanema Helle Kalda sõnul on kaasaegne ujulaga spordikompleks mustamäelaste ammune unistus.

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu kohaselt seatakse läbirääkimistega pakkumise korras hoonestusõigus Tallinna linna omandis olevale Akadeemia tee 30 kinnisasjale pindalaga 10 227 m2.

Detailplaneering annab õiguse ehitada kinnistule kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega spordi- ja vabaajakeskus koos ujula ning linnasaunaga.

Hoonestusõiguse tingimuste kohaselt seatakse Akadeemia tee 30 kinnisasjale hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat. Hoonestaja kohustub ehitama kooskõlas kehtestatud detailplaneeringuga kinnisasjale spordi- ja vabaajakeskuse koos ujula ja saunaga. Lisaks kohustub hoonestaja ehitama kinnisasjale sõiduteed, kõnniteed ja parklad koos tänavavalgustusega ning liikluskorraldusvahenditega, tehnovõrgud ja -rajatised.

Enampakkumine kuulutatakse välja märtsikuu jooksul, enampakkumise tulemused selguvad eeldatavasti maikuu alguses.