Peeti Kärdla linnas Hiiumaa Gümnaasiumi uue õppehoone sarikapidu, millega tähistati maja maksimaalse kõrguse saavutamist. Piduliku sündmuse eesmärgiks oli kostitada ehitajaid, et vastavalt rahvapärimusele tagada seeläbi hoonele hea õnn ja luua head suhted majavaimuga. Sarikapärja tõid hoone kõrgemast nurgast alla Hiiu maavanem Riho Rahuoja, Hiiu Vallavolikogu esimees Georg Linkov, Hiiumaa Gümnaasiumi direktor Ivo Eesmaa ja Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) ehituse projektijuht Ago Rist.

RKASi tellimusel rajab OÜ Nordlin Ehitus õpilasesõbraliku ja kõigile kaasaaja nõuetele vastava energiasäästliku gümnaasiumihoone. Varasemalt Kärdla Ühisgümnaasiumi kasutuses oleva hoone läänepoolne tiib lammutati ja selle asemele ehitatakse uus, moodustades ühise hoonekompleksi.

Gümnaasiumihoone suuruseks on kavandatud ligi 1115 ruutmeetrit ja seal hakkab õppima 130 gümnasisti. Hoone projekteeris arhitektuuri- ja projekteerimisbüroo ConArte OÜ arhitekt Kaisa Lasneri eestvedamisel.

Haridus- ja Teadusministeerium, Hiiu vald ja RKAS on sõlminud kolmepoolse koostööleppe, mille kohaselt gümnaasiumihoone rajamist juhib RKAS, sealhulgas viib läbi kõik vajalikud riigihanked. Eesmärk on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega ehitada õppetööks igati sobiv koolihoone, mis vastaks kehtestatud nõuetele, oleks võimalikult vastupidav ja kauakestev.

Pärast ehitustööde lõppu moodustub Kärdla südalinna terviklik hariduslinnak, kus lisaks põhikoolile ja gümnaasiumile asuvad raamatukogu, noortekeskus, Rajaleidja nõustamiskeskus ning muusikakool.

Hoone valmib tänavu suvel ning selle ehitus koos sisustamisega läheb maksma 2,9 miljonit eurot.

Gümnaasiumihoone ehitustöid rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ning riigieelarvelistest vahenditest.
hiiumaa-gumnaasiumi-eskiis-1

hiiumaa-gumnaasiumi-eskiis-2

hiiumaa-gumnaasiumi-eskiis-3

hiiumaa-gumnaasiumi-eskiis-4

hiiumaa-gumnaasiumi-eskiis-5