Tallinna Lennujaam kuulutas septembris välja riigihanke projekti Tallinna lennuliiklusala ehitustööde teostamiseks, täna sõlmiti ehitusleping hanke võitja Lemminkäinen Eestiga.

Ehituse maksumuseks kujuneb lepingu kohaselt 34,6 miljonit eurot, millest pool kaetakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Ehitustööde ettevalmistus algab käesoleva aasta aprillis ning ehitus peab olema valmis 2017. aasta lõpuks.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt rahastusotsuse kinnitanud majandus- ja taristuminister Kristen Michal sõnas, et ehkki terminalihoone kaasajastamine ja laiendamine on toonud Tallinna Lennujaamale viimastel aastatel olulisi tunnustusi, vajab lennujaam ladusaks toimimiseks ka kvaliteetset uut lennurada koos muude tugisüsteemidega. „Lennuraja põhjalik rekonstrueerimine ja tugisüsteemide uuendamine on eelduseks, et aastas juba enam kui kaht miljonit reisijat teenindav lennujaam saaks ka edasi kasvada. Lisaplussiks on, et uued lahendused on ka märgatavalt säästlikumad looduskeskkonnale,“ märkis minister Michal.

Tallinna Lennujaama juhatuse liikme Einari Bambuse sõnul on ees ootamas lähiajaloo keerukaim ehitusprojekt. “Peame ehitustöödega valmis saama vabariigi juubeliks ning Euroopa Liidu eesistumiseks, samal ajal tuleb meil koostöös ehitajaga tagada lennuohutus igal ajal ning kanda hoolt lennuühenduste toimimise eest muu maailmaga,” märkis Bambus. “Usume, et hanke võitis parim pakkumine ning kindlust annab teadmine, et Lemminkäineni kontsern on samal ajal teostamas ka Vantaa lennuvälja laiendustöid, seega ei kahtle me ehitaja oskustes tulla toime lennuvälja spetsiifikast tingitud keeruliste ehitusoludega,” lisas Bambus.

Ehitusprojekti raames rekonstrueeritakse olemasoleva lennuraja 20 aasta vanune kattekonstruktsioon, pikendatakse lennurada ning parendatakse ruleerimisteede ja õhusõidukite perroonialade süsteemi. Projektiga asendatakse praegune lennuvälja tuledesüsteem energia- ja keskkonnasäästlike süsteemidega ning paigaldatakse kõrgema kategooria lähenemistulede- ja navigatsioonisüsteemid.

Arendusprojekti eesmärgiks on tõsta Tallinna Lennujaama lennuohutuse taset, tõhustada lennujaama keskkonnasäästlikku ja efektiivset käitamist ning leevendada lennujaama infrastruktuuri ebasoodsat mõju ümbritsevale keskkonnale läbi lennujaama keskkonnaseisundi parendamise.

Tallinna lennujaama keskkonnaseisundi parendamiseks rajatakse lennuvälja idasuunale täiendav õhusõidukite jäätõrje ala, ehitatakse välja keskkonnanõuetele vastavad lumesulamisplatsid, rajatakse lumesulamisvete ärajuhtimis- ja monitooringusüsteemid ning ehitatakse nõuetekohane mootorite testimise ala.