10. märtsil toimus KUMU suures auditooriumis Eesti Arhitektide Liidu (EAL) üldkogu, mille raames valiti liidule järgnevaks kaheks aastaks uus president, 20-liikmeline eestseisus, revisjonitoimkond ja aukohus. EALi uueks presidendiks sai Katrin Koov. Üldkogul anti välja ka liidu 2015. aasta teenetemedalid.

„Viimased kaks aastat EALi presidendina on olnud vaieldamatult minu senise elu põnevaimad ja sisutihedamad. Asusin ametisse selge visiooniga ning mul on hea meel, et suur osa toona seatud eesmärkidest on tänaseks ka saavutatud, liidu käsi käib hästi. Isiklikel põhjustel otsustasin teiseks ametiajaks mitte kandideerida, kuid mu süda on rahulik Katrin Koovile taktikeppi edasi andes,“ sõnas EALi presidendi ametist lahkuv Indrek Allmann. „Usun, et Katrin Koov toob arhitektide liitu uut sära ja värskust ning võitleb täiel rinnal edasi meie ühiselt seatud eesmärkide eest.“

Katrin Koov osutus valituks 132 poolthäälega.

„Arhitektide liidu üks olulisi rolle oma liikmete huvide kaitsmise kõrval on positiivsete muudatuste algatamine ühiskonnas,“ sõnas EALi uus president Katrin Koov. „Praegu on aeg küps tegelemaks laiemalt ruumihariduse küsimustega. See tähendab ühest küljest järeltuleva põlvkonna innustamist läbi ruumiõppe integreerimise põhiharidusse, teisalt aga kooliruumide kaasajastamist, mis eeldab arhitektidelt avatud mõtlemist. Samuti tuleb meil läbi mõelda ühiskondliku arhitektiteenuse parem korraldamine ja arhitektuurivaldkonna sisene koostöö. Need võiksid olla minu tähtsamad suunad algavas ametis.“

1973. aastal sündinud Katrin Koov omandas arhitektuurialase kõrghariduse Eesti Kunstiakadeemias arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonnas. Ta on töötanud 10 aastat arhitektuuribüroos KAVAKAVA. Alates 2014. aastast töötab ta arhitektuuriajakirja MAJA peatoimetajana. Katrin Koovi tuntumad tööd on Pärnu kontserdimaja, Pärnu kesklinna koolide võimla ning Tartu Ülikooli Narva kolledž, mis on valminud koostöös kolleegidega COO Arhitektidest ja KAVAKAVA-st. Katrin Koov on Eesti Arhitektide Liidu liige alates 2001. aastast. Alates 2012. aastast kuulub ta liidu eestseisusesse.

EAL tunnustas täna parima tellija teenetemedaliga Rakvere linna kui eeskujuliku arhitektuuri edendajat ning tulevikku vaatavat, innovaatilist ja inspireerivat tellijat, kes suudab üha uuesti tõestada, et oskab teha asju teistmoodi ja paremini kui teised.

Aasta parimaks mõtestajaks valiti Ingrid Ruudi, arhitektuuriteadlane, kes koostas 2015. aasta ühe huvitavaima näituse „Ehitamata“, millega koos ilmus põhjalik tekstikogumik Eesti arhitektuuri üleminekuajast 1980. aastate lõpus – 1990. aastate alguses. Seni väheuuritud ajavahemikust oli näitusele kokku kogutud muljetavaldav hulk originaalteoseid.

Parima inseneri tiitli pälvis Tõnu Peipman kui hea koostööpartner, avatud suhtumisega ja innustav ehitusinsener, kes armastab oma töös väljakutseid. Lisaks on ta pikka aega oma töö kõrvalt õpetanud tulevastele arhitektidele konstruktsioonide põhitõdesid.

EALi kolleegipreemia pälvis Eva Hirvesoo – aktiivne ja staažikas eestseisuse liige, kes on autoriõiguse töögrupi asutajaliige, kes muuhulgas on pidanud autoriõigusi tutvustavaid loenguid. Ta on osalenud seadusloome ja õigusaktide väljatöötamises, sealhulgas PTÜ teksti koostamises. Evat tuntakse kui väga sooja, tähelepanelikku ning meeldivat kolleegi.

Eesti Arhitektide Liit tänab Indrek Allmanni, liidu presidenti aastatel 2014-2016, kes hea diplomaadina on parandanud EALi positsiooni ühiskonnas ajal, mil tuli paralleelselt korrastada arhitektuurielu nii riiklikul tasandil kui võidelda eesliinil konkreetsete väärjuhtumite lahendamisel.

Eesti Arhitektide Liit (EAL, www.arhliit.ee) on Eesti arhitektide, maastikuarhitektide ja arhitektuuriteadlaste organisatsioon. EAL on 8. oktoobril 1921 asutatud Eesti Arhitektide Ühingu (EAÜ) õigusjärglane. EALi põhitegevuseks on arhitektuurialased ekspertiisid – nii arhitektuurivõistluste korraldamine kui kitsamalt konkreetsete objektide ekspertiishinnangud. EALil on 394 liiget, alates 2016. aastast on EALi president Katrin Koov.