Põhja-Tallinna vanem Raimond Kaljulaid tervitab vaidluse lõpetamist Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneeringu teemadel.

Kaljulaid ütles, et rahulepingu sõlmimine MTÜ Telliskivi Selts ja AS Pro Kapital vahel oli äärmiselt vajalik, et Kalaranna arhitektuurikonkursiga konstruktiivselt edasi minna ja seeläbi Kalaranna mereäär laiemale avalikkusele avada.

“Kuigi see vaidlus jäi aega, mil linnaosa juhtisid teised inimesed, olen mõttevahetust tähelepanelikult algusest peale jälginud. Eestlased on mererahvas ja me ei peaks minema tagasi aega, kus ligipääs merele käis erilubade alusel”, lausus Kaljulaid.

Põhja-Tallinna valitsus tunnustab nii kohalikke aktiviste, tänu kelle järjepidevale tähelepanujuhtimisele on planeeringus läbi mõtestatud mitmed kitsaskohad, kui ka AS Pro Kapital Eestit nõusoleku eest lõpetada kohtuasi. Loodan, et kodanikel jätkub ka edaspidi tahet olulistel teemadel sõna võtta“, lisas ta.

MTÜ Telliskivi Selts ja AS Pro Kapital sõlmisid lepingu, millega loobutakse vaidlemisest Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneeringu teemal. Kokkuleppe põhjal tagab Pro Kapital juurdepääsu Kalasadama mereäärele. Piirdeaed likvideeritakse pärast ehitustegevuse lõppemist.