Volikogu võttis vastu ja saatis avalikustamisele:

Kroonuaia tn 38//40 krundi detailplaneeringu.

Planeeritav krunt suurusega 2431 ruutmeetrit asub Supilinna miljööväärtuslikul hoonestusalal ja vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis. Krundil asub Kroonuaia tänava ääres restaureeritud ja laiendada lubatud nelja korteriga elamu. Planeering näeb ette krundi õuealale kuni kuue korteriga elamu ehitamise.

Vanemuise tn 21 krundi detailplaneeringu.

Ligi 1900 ruutmeetri suurune planeeringuala asub Kesklinna linnaosas Vanemuise tn 19 riikliku kaitse all oleva arhitektuurimälestise (Tartu Kirjanduse Maja) kaitsevööndis. Krundi vahetus naabruses asuvad veel Tartu Kunstimaja, Jaan Poska gümnaasium ja Tartu Ülikooli raamatukogu. Planeering annab võimaluse krundil asuva kolmekorruselise ärihoone laiendamiseks. Vastavalt muinsuskaitsetingimustele peab uus hoonemaht sobituma kõrvaloleva hoonestusega, arhitektuurse lahenduse leidmiseks tuleb korraldada vähemalt kolme kutsutud osalejaga või avatud arhitektuurivõistlus.

Mõlemad detailplaneeringud on avalikul väljapanekul 5. aprillist kuni 19. aprillini Tartu infokeskuses raekojas.