Mustamäe Linnaosa Valitsus kuulutas 18. märtsil 2016 välja ideekavandi konkursi hoonetekompleksi – linnaosa uus kultuurikeskus ja linnaosa valitsuse administratiivhoone – ehitamiseks aadressile Vilde tee 118.

Ideekonkursi žürii esimees, Mustamäe linnaosa vanem Helle Kalda: „Mul on väga hea meel täna teatada, et Mustamäe Linnaosa Valitsus kuulutab välja ideekonkursi uue kultuurikeskuse projekteerimiseks.

See tähendab, et just tänavu astume pika sammu edasi meie uue kultuuritempli suunas, mida on Mustamäele ammu vaja. Ideekonkursi eesmärgiks on saada parima arhitektuurilise lahendusega ning Mustamäe kogukonna soove ja huve parimal moel arvestav eskiisprojekt hoonetekompleksile, mille koosseisu kuulub peale kultuurikeskuse ka linnaosa valitsuse uus administratiivhoone.

Küllalt keeruline ja nuputamist vajav ülesanne arhitektidele, mis salata – aga ma olen lootusrikas. Mustamäe uus kultuurikeskus on talendikatele arhitektidele piisavalt põnevaks väljakutseks – ja Mustamäe on väärt, et siia kerkiks tõeliselt väärikas kultuuritempel. Ideekonkursi võitjale oleme välja pannud preemia 10 000 €, II ja III koha omanikele vastavalt 3000 ja 2000 €. Seejärel saame hakata tegelema projekteerimis- ja ehitushangetega. Meie kõige julgemate plaanide järgi võiks uue kultuuritempli ehitus alata 2017. aastal.“

Ideekonkursi eesmärgiks on saada hoonekompleksile Vilde tee 118, mille koosseisu kuulub Mustamäe Kultuurikeskuse Kaja uus hoone ja Mustamäe Linnaosa Valitsuse administratiivhoone, projekteerimiseks parima arhitektuurse lahendusega ideekavand, mille alusel koostatakse hoonekompleksi eelprojekt koos geodeetilise alusplaaniga.

Konkursile esitatava kavandi alusel projekteeritava hoone planeeritav ehituse üldmaksumus ei tohi ületada 1500 eurot/m² suletud netopinna kohta ilma käibemaksuta. Konkursi võitjaga sõlmitakse tema pakutud kavandi ja RHS § 28 lg 6 kohaselt hankeleping, millega tellitakse hoonekompleksi eelprojekt koos tehnovõrkudega maa-ala plaaniga (geodeetiline alusplaan). Konkursi lõpptähtaeg on 23. mai.