Põlvas asetasid haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi, Põlva vallavanem Georg Pelisaar ja Põlva Gümnaasiumi direktor Alo Savi pidulikult nurgakivi Põlva Gümnaasiumi tulevasele õppehoonele, mis valmib käesoleva aasta lõpus.

Haridus- ja teadusministeeriumi ning Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) tellimusel rajab Ehitus5ECO OÜ Põlvasse 1963. aastal valminud internaadihoone asemele enam kui 2 300 ruutmeetri suuruse gümnaasiumihoone, mille ehitamisel pööratakse erilist tähelepanu kaasaegse õpikeskkonna funktsionaalsusele ning energiasäästlikkusele.

Minister Jürgen Ligi rõhutas, et uue gümnaasiumi valmimisega Põlvas saab riigigümnaasiumitega kaetud kogu Lõuna-Eesti. „Riik täidab sellega lubaduse tagada kõrgetasemeline ja valikuterikas gümnaasiumiharidus ka väljaspool Eesti paari suuremat linna. Hea koostöö omavalitsustega lubab ehitada erinäolisi ja julgeid koole – ja Põlvasse rajatav Eesti esimene avalik liginullenergiahoone on selle hea näide,“ märkis minister Ligi.

Hoone projekteerinud AS Resand kaasas töödesse Saksa arhitektuuribüroo ArchitekturWerkstatt Vallentin arhitekti Gernot Vallentini, kellel on suured kogemused tänapäevaste energiasäästlike koolide ja lasteaedade projekteerimisel. Vallentin on maailmas esimese sertifitseeritud passiivmaja koolihoone arhitekt ja teda on tunnustatud innovatiivsete ideede rakendamise ja heade näidete loomise eest Saksamaa riikliku teenetemärgiga. Gümnaasiumihoone arhitekt on Pille Pärn.

RKASi juhatuse esimehe Urmas Somelari sõnul on Põlvasse rajatava gümnaasiumhoone näol tegemist Eesti mõistes unikaalse arendusprojektiga, millest saadav kogemus võib saada määravaks avalike hoonete tulevikulahenduste väljatöötamisel. „Me soovime luua maksimaalselt energiatõhusa koolimaja, mille kasutusandmete pealt saadav tagasiside annab väärtusliku teadmise sellest, millised energiasäästu taotlevad elemendid Eesti tingimustes meile reaalselt soovitud tulemuse annavad,“ selgitas Somelar.

Haridus- ja Teadusministeerium ja RKAS on sõlminud koostööleppe, mille kohaselt gümnaasiumihoone rajamist juhib RKAS, sealhulgas viib läbi kõik vajalikud riigihanked. Eesmärk on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega ehitada õppetööks igati sobiv koolihoone, mis vastaks kehtestatud nõuetele, oleks võimalikult vastupidav ja kauakestev.

Põlva tulevase riigigümnaasiumi ehitustööde maksumus on 3,08 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Töid rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ning riigieelarvelistest vahenditest.