Tallinna linnavalitsus kehtestas Pirita jõe suudme paremkaldale ärihoone ehitada võimaldava detailplaneeringu.

Merivälja tee 1a kinnistu detailplaneering hõlmab 0,3 ha suuruse maa-ala, detailplaneering võimaldab ehitada moodustatavale kinnistule ühe kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone. Äripindadega büroohoone esimesele korrusele on lisafunktsioonina ette nähtud kohvik/baar, ilusalong, raviteenused, kauplus või muu avalikkusele suunatud teenindav funktsioon, teisele ja kolmandale korrusele on ette nähtud äri- ja büroopinnad.

Planeeritud maa-ala asub ligikaudu 70 m kaugusel Pirita jõe kaldast ja ligikaudu 200 m kaugusel Tallinna lahe rannajoonest. Planeeringualale jäävad ärimaa sihtotstarbega Merivälja tee 1a ja Merivälja tee 1b kinnistud, mille omanik on OÜ Pirita GO. Kinnistud on hoonestamata.

Planeeringuala asub Pirita linnaosas keskuses, mis on ajalooliselt välja kujunenud hoonestusala Pirita kloostri naabruses ja täidab linnaosa keskuse funktsioone. Pirita linnaosa üldplaneeringu kohaselt on planeeritud maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud segafunktsiooniline ala. Detailplaneering on Pirita linnaosa üldplaneeringuga kooskõlas.

Haljastuse säilitamiseks on parkimine ette nähtud hoone maa-alusele korrusele. Lähtuvalt hoone paiknemisest linnaruumiliselt olulises asukohas, on planeeringusse lisatud nõue viia hoone projekteerimiseks läbi arhitektuurikonkurss.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles OÜ Pirita GO. Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 7. augusti 2013 korraldusega. Detailplaneeringu koostas Linnaruumi OÜ. Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2015 korraldusega ning oli 25. jaanuarist kuni 8. veebruarini 2016 avalikul väljapanekul, mille kestel detailplaneeringu lahenduse kohta ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

OÜ Pirita GO on võtnud kohustuse tagada detailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavate teede ja üldkasutatava haljastuse valmisehitamise oma vahendite arvelt.