Tallinna Linnavaraamet kuulutas välja läbirääkimistega pakkumise Õismäele pallimängude keskuse ja spordihosteli ehitamiseks.

Õismäe tee 130 ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega kinnisasjale pindalaga 30 870 m2 seatakse hoonestusõigus. „Hoonestaja kohustub ehitama kinnise pallimängude keskuse, mis peab muuhulgas sisaldama vähemalt ühte soojustatud liivaga rannapallimängude saali ning kuni 200-kohalist spordihostelit,“ ütles abilinnapea Eha Võrk.

Haabersti linnaosa vanema Marek Jürgensoni sõnul saavad eelkõige noortele tegevust pakkuvas pallimängude keskuses paljud Haabersti elanikud sisukalt vaba aega veeta. Rannaspordialade (rannavõrkpall, rannajalgpall) kandepind on nii harrastajate kui profisportlaste seas aastast aastasse kasvanud. Projekteerimistingimuste kohaselt on kinnistu suurim lubatud ehitusalune pind 4500 m2 ning ehitada on lubatud ühe maa-aluse ja kuni nelja maapealse korrusega hoone.

Hoonestaja kohustub lõpetama ehitustööd ja vormistama ehitiste kasutusloa hiljemalt 31. detsembriks 2018. Hoonestusõiguse seadmise tasu alghind on 7800 eurot. Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 10. maiks.

Õismäe tee 130 kinnisasjale rajatav kinnine pallimängude keskus peab muuhulgas sisaldama vähemalt ühte soojustatud liivaga rannapallimängude saali suurusega vähemalt 36 x 18 m ning kuni 200 kohalise spordihosteli. Pakkumine peab sisaldama lisaks palimängude keskuse eskiisile äriplaani, sh projekteerimise ja ehitamise protsessi kirjeldust ja finantseerimisstrateegiat;

Pakkuja või alltöövõtja kahe viimase majandusaasta kogu majandustegevuse netokäive peab olema igal majandusaastal vähemalt 5 miljonit eurot. Pakkujal peab viie viimase aasta jooksul olema korrektselt ja hea ehitustava kohaselt ehitatud ja üle antud vähemalt kolm sarnast ehitustööd, mille lepingu maksumus iga objekti kohta on vähemalt 1 miljon eurot.

Läbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumuse teinud pakkuja. Pärast läbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumuse koos lõpliku eskiisiga. Pakkumise võitjaks on pakkuja, kes saab hindamisel kõrgeima punktisumma.

Hoonestusõiguse tähtaeg on 50 aastat alates hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse. Hoonestaja kohustub ehitama kinnisasjale lisaks pallimängude keskusele ning kuni 200 kohalisele spordihostelile tehnovõrgud ja -rajatised, sõiduteed, kõnniteed ja parklad koos tänavavalgustuse ja liikluskorraldusvahenditega.

Läbirääkimistega pakkumise korraldamise aluseks on Tallinna Linnavalitsuse 2. märtsi 2016 korraldus nr 291-k „Õismäe tee 130 kinnisasjale hoonestusõiguse seadmine läbirääkimistega pakkumise korras“.