Alternatiivne investeerimisfond EfTEN Real Estate Fund III AS kuulutab välja uue aktsiaemissiooni minimaalse investeerimismahuga 1000 aktsiat ühe investori kohta, hinnaga 11,0378 EUR/aktsia.

Emissiooni käigus kaasatava kapitali maksimaalne maht on 11 miljonit eurot. Aktsiate märkimine algab 30. märtsil ja lõpeb 15. aprillil kell 16:00. Avalikku pakkumist korraldab fondivalitseja EfTEN Capital AS ja märkimist korraldavad kõik Eesti Väärtpaberikeskuse kontohaldurid.

EfTEN Real Estate Fund III AS on ainus fond, mis teeb jaeinvestorile kättesaadavaks investeeringu suuremahulistesse ärikinnisvaraprojektidesse. Möödunud suvel toimunud esimese aktsiaemissiooni käigus investeerisid EfTEN Real Estate Fund III AS-i 160 aktsionäri kokku 13,8 miljonit eurot omakapitali.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i fondijuht Viljar Arakase sõnul on tegu vaid Balti riikide ärikinnisvarasse investeeriva fondiga, mis on fokusseeritud tugevale ja stabiilsele rahavoole. “Seekord oleme seadnud märkimisele lae, kuna tahame raha kaasata osade kaupa, see ära investeerida ja siis kaasata järgmine ring, et investeerimata kapital ei sööks investeeringu tootlust. Kaastava kapitali planeerime umbes 6 – 9 kuu vältel tööle panna. Investeerimisel hoiame jätkuvalt konservatiivset joont. Fondi eesmärk on pakkuda investoritele ärikinnisvarale omast stabiilset dividenditootlust ja head kapitali kasvu,“ sõnas Arakas.

Fondi tänaste aktsionäride hulgas on Arakase sõnul kõik neli fondivalitseja töötavat partnerit ning seitse EfTEN-i algupärast investorit, kes on ettevõttega olnud alates selle loomisest 2008.
aastal. „Kokku kuulub EfTEN Capital AS-i aktsionäridele otseselt või kaudselt 47% Fond III tänastest aktsiatest – me investeerime ise samadel tingimustel fondi, mida pakume jaeinvestorile. Antud põhimõte on meie jaoks väga oluline,“ lisas Arakas.

Arakase sõnul on rahavoogude languse ja tootlustasemete tõusu koostoimel ärikinnisvara täna oluliselt odavam kui näiteks kümnend tagasi. „Kui Balti ärikinnisvara tootlused on meil kuni kaks korda kõrgemad kui Skandinaavias, on panga finantseeringu intressikulu meil samal tasemel. Seega on omakapitalitootlus meil üle kahe korra parem, kui Põhjalas. Märgid viitavad ka ärikinnisvara kallinemisele – kui see peaks juhtuma, on see investoritele vaid hea uudis, aga fond kinnisvarahindadega ei spekuleeri. Oleme fokusseeritud tugevale, stabiilsele rahavoole,“ ütles Arakas.

Arakase sõnul on fondi dividendipoliitika konkreetne. „Maksame dividendideks 80% iga-aastasest vabast rahavoost. Kui oleme kaasatava kapitali objektidesse investeerinud ehk raha tööle pannud on oodatav iga-aastane dividendimäär 4 – 8 % aastas. Täna, kui euribor on null, on iga-aastane väljamakse suurem kui olukorras, mil euribor tõuseb taas 2-3% juurde. Selle vastu plaanime ennast kindlustada intressi fikseerimisega,“ sõnas Arakas.

Vastavalt Finantsinspektsiooni poolt kinnitatud fondi prospektile võib Fond III investeeringut finantseerida pangalaenuga kuni 65% ulatuses. Omakapitali osakaal on igas uues investeeringus 35% või rohkem. Iga-aastane omakapitali tootluseesmärk on 15% aastas. Tegu ei ole garanteeritud fondiga.

Fondi esmaemissioonil kaasatud kapital on investeeritud kahte esimesse objekti Leedus: Šiauliai linna südames asuv Saules Miestas kaubanduskeskus ning Vilniuses asuv esinduslik Ulonu ärimaja.

EfTEN Real Estate Fund III AS investeerib ärikinnisvarasse ning piiratud arendusvõimalusega kinnistutesse (kaubandus, büroo, logistika ja hotellid) või nendega seotud väärtpaberitesse Eestis, Lätis ja Leedus. Fond on sobilik pikaajalistele investoritele, kes soovivad investeerida Balti ärikinnisvaraturule, mida iseloomustab stabiilne, lihtsalt ennustatav rahavoog ning mõõdukas kapitali kasv.

Finantsinspektsioonis kinnitatud EfTEN Real Estate Fund III AS on 10-aastane tähtajaline fond, millest 3 aastat on investeerimisperiood, 5 aastat hoidmisperiood ja 2 aastat väljumisperiood. EfTEN Real Estate Fund III AS on plaanis peale investeerimisperioodi lõppemist noteerida Balti börsil, mille tulemusel muutub fond tähtajatuks.

EfTEN Real Estate Fund III AS on fondivalitseja EfTEN Capitali poolt 2015. aastal asutatud Balti riikide ärikinnisvarasse investeeriv alternatiivne kinnisvarafond. EfTEN Capital AS on 2008. aastal asutatud varavalitsemise ettevõte, mis tegeleb ärikinnisvarainvesteeringutega Balti riikides. EfTEN Capital AS valitseb lisaks EfTEN Kinnisvarafond ASi ja EfTEN Kinnisvarafond II
ASi. EfTEN Capitali grupp (EfTEN Capital koos tütarettevõtjatega) valitseb 42 ärihoonet, kus asub rohkem kui 700 üürnikku. Valitsetavate hoonete turuväärtus seisuga 1.03.2016 on 400 miljonit eurot. EfTEN Capital AS on registreeritud Finantsinspektsioonis ning tegutseb Finantsinspektsiooni järelevalve all.